EGYHÁZI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Katolikus Egyház (római katolikus)

https://www.youtube.com/watch?v=fXqZoDlb4Uk

Katolikus_Tájékoztató levél a katolikus hittanról-2021

Katolikus_Plakat-Katolikus hittan

Magyarországi Református Egyház

https://www.youtube.com/watch?v=-lBYeDmwGC4

Magyarországi Evangélikus Egyház

Evangélikus_hit- és erkölcstan

Hetednapi Adventista Egyház

Hetednapi Adventista_Hittan bemutatkozás

HIT Gyülekezete

https://www.youtube.com/watch?v=wf5abIeeF_U

HIT Gyülekezete_Hittan bemutatkozás

Nyilatkozat az etika/hit- és erkölcstan oktatás választásáról, módosításár

nyilatkozat_2021_hit

Csengetési rend