Erzsébet – Alsó tagozat

Az Erzsébet úti egység bemutatása

Erzsébet úti alsó tagozatunkon évfolyamonként 2 osztállyal dolgozunk évek óta. Idén a második évfolyamon három osztályunk van,  így ezekben az osztályokban optimális 20-22 fővel dolgoznak pedagógusaink.  Időbeosztásunk rugalmas, hiszen itt a gyermekek igényeihez, életkori sajátosságaihoz igazodva tudunk tanítani. Játék a friss levegőn, az udvaron és játszóterünkön mindennapos lehetőség. A szabadidős foglalkozásokon a délutáni órákban vehetnek részt a gyerekek. Aki igényli, természetesen a napközis foglalkozásokon is részt vehet. 17 óráig ügyeletet biztosítunk.
Az iskolába készülő gyermekek számára kéthavonta szervezünk foglalkozásokat, hogy megkönnyítsük számukra az óvoda-iskola közötti átmenetet (Csemetekert program). A tanév végén „Fecskeröptető” táborban ismerkedhetnek meg a tanító nénikkel a már beiratkozott kis elsősök.
Az iskola tantermeiben projektor, számítógép emeli az oktatás színvonalát.
Foglalkozunk fejlesztéssel, felzárkóztatással és tehetséggondozással. Több foglalkozást szerveztünk és indítottunk a tanév elején diákjainknak (Színvarázs, Táblajátékok, Sarkig tárt világ). A tehetséget keressük a tehetséggondozó foglakozásokon. A lemaradókat egyéni fejlesztéssel felzárkóztatjuk.
Művészeti intézményként néptánc-, hangszeres- és szolfézs oktatást biztosítunk az érdeklődők számára
Tanulóinkat számos városi, területi, megyei, országos versenyekre készítjük fel. Mi magunk is helyet adunk versenynek (Városi versenyek rendezése).
Diákjaink rendszeresen fellépnek a városi rendezvényeken (Gyermeknap, Szüreti felvonulás Művészeti központ rendezvényei).
Kiemelt szerepet kap nálunk a környezetvédelem, az egészséges életmódra nevelés, hagyományaink ápolása. Néhány ehhez kapcsolódó program:
  • Madarak és fák napja
  • Papírgyűjtés
  • Egészség hét
  • Weöres Sándor napok
  • Öko-hét, stb.
  • Számos aktuális program
Minden évben az iskolánk munkaterve tartalmazza a részletes programokat. Kapcsolatunk jó a szülőkkel. Együtt szervezünk minden évben Farsangot, papírgyűjtést,
Lehetőség szerint évente több pályázatot adunk be, ezzel is segítve tanulóink programjainak színesebbé tételét.
Nyitott iskolának mondjuk magunkat, hiszen hozzánk bármikor bejöhetnek a szülők, szinte mindennapi kapcsolatban vagyunk velünk. Ennek köszönhető, hogy nagyon sok segítséget kapunk tőlük. Jól tudjuk, hogy együtt kell dolgoznunk, nekünk, pedagógusoknak és szülőknek a gyermekekért, hiszen „Az iskola a mi közös ügyünk”.
Diákönkormányzatunk színvonalas programokat szervez diákjaink számára.
Kedves Olvasó!
Ebben a néhány sorban nehéz egy jól működő iskola életét bemutatni. A dolgos mindennapokban ennél sokkal többet teszünk a gyermekekért.
Kérjük, olvassa el alapdokumentumainkat és ha van rá ideje, személyesen is látogassa meg iskolánkat!