Tisztelt Szülők!

Kedves Gyerekek!

Túl vagyunk az első tanulási héten, amelyet digitális alapon szerveztünk meg intézményünkben a kialakult koronavírusjárvány miatt. Nagyon nagy köszönetemet szeretném kifejezni intézményünk pedagógusainak és az oktatást támogató munkatársainknak a csapatmunkáért. Óriási feladatot hajtottunk végre, hiszen nagyon rövid idő alatt építettünk fel online térben egy digitális iskolát. Nagy öröm számunkra, hogy a gyerekek és szülők részéről is pozitív visszajelzések érkeznek. Köszönjük a szülők javaslatait előremutató észrevételeit. Jó megtapasztalni az együttműködést egy közös ügy érdekében. Csak így tovább!!

Néhány hasznos információt szeretnék megosztani a következő időszakra nézve:

 1. Tanulás a digitális térben

Az elmúlt egy hét nevelőtestületünk számára óriási tanulási folyamat volt. Együtt tanuljuk diákjainkkal a közös együttműködést, a kommunikációt az online térben.

A tanulásszervezés kialakítása során fontos szempont volt, hogy a gyerekeknek legyen napi rutinja, ezért, minden nap megérkeznek  számukra az aznap elvégzendő feladatok. Ez egy űrlap formájában jelenik meg minden weöreses diák számára. Felsőben az Emodo osztályteremben dolgozunk, alsóban pedig a tanító nénik kialakították az információáramlásra vonatkozó csatornát.

A tanulásszervezés során fontos szempont volt, hogy az információáramlás egyértelmű, világos legyen mindenki számára. Erre vonatkozóan pozitív visszajelzéseket kaptunk.

A tanulásszervezés során figyelembe vettük az életkori sajátosságokat és támogató, mentoráló tanári kísérés is biztosított.

Törekedünk arra, hogy megfelelő, egyértelmű instrukciók menjenek ki a gyerekek számára, és napi feladatmennyiség teljesíthető legyen a számukra. Erről folyamatosan egyeztetünk.

A felépített rendszerünk lehetővé teszi a tanulók tanulási folyamatának nyomonkövetését. A tanulók előrehaladását, így pontosan tudjuk követni. Egy hét elteltével látjuk, hogy mely diákunk nem, vagy csak részben kapcsolódott be a tanulási folyamatba. Ezt az osztályfőnökök illetve a szaktanárok követik. Abban az esetben, ha még nem történt meg a gyerek részéről a kapcsolatfelvétel a szülőnek jelzünk az e-Krétában. Kérem a szülőket, hogy folyamatosan nézzék az e-naplót.

A tananyagtartalmat rögzítjük az e-Krétában is, így az esetleg betegségeknél is van lehetőség pótolni.

 1. Napirend kialakítása:
 • A napirend kialakítás fontos, ezzel kapcsolatban is pozitív visszajelzések érkeztek. E nélkül elvesznek a gyerekek, és komoly mértékben feltorlódhatnak az elvégzendő feladatok.
 • Egy napon belül a gyerekek a saját tempójuknak megfelelően beoszthatják a feladatokat, de fontos, hogy amikor végeztek a napi teendőkkel az űrlap küldés gombját nyomják meg, mert mi így látjuk az előrehaladást.
 1. Ellenőrzés:
 • Ahhoz, hogy ez tanév érvényes legyen, fontos, hogy a kiküldött feladatokban történő előrehaladást értékelni tudjuk. Természetesen a korosztálynak megfelelő, adaptív értékelési módokat alkalmazunk.
 • Intézményvezetőként én is látom, hogy az osztályokban milyen ellenőrzési módokat használnak pedagógusaink. Ha bármilyen probléma felmerül az értékeléssel kapcsolatban, kérem, jelezzenek!
 1. Hiányzások:
 • A digitális térben megszűntek a hiányzások.
 • Adminisztratív szempontból mindenki minden órán részt vesz.
 • Amennyiben valaki valamilyen okból (pl. betegség) nem tudja, teljesíteni kérem az osztályfőnöknek a kialakított kommunikációs csatornán jelezzen.

 

Nevelőtestületünk nevében köszönöm az együttműködést mindenki részéről!

Spaitsné Rónaszéki Mária

intézményvezető