Iskolánk Gyömrő város legnagyobb közoktatási intézménye. Közel 800 általános iskolás és 200 művészeti iskolás tanulónak próbáljuk az ő egyéniségének, képességeinek megfelelő tanulási út lehetőségét biztosítani

Annak ellenére, hogy nagy létszámú intézmény vagyunk, szeretnénk minden gyermek számára a saját fejlődési útját biztosítani, saját személyiségének a segítséget megadni.

Ehhez tartjuk fontos eszköznek a tehetséggondozási rendszer működtetését alsó és felső tagozaton egyaránt, a választható foglalkozások és tanórák kínálatát, a felzárkóztatást, az iskolai és nemzeti hagyományok ápolását, a személyes nyomon követésre való törekvést és a hagyományokat megőrző, de közben megújulni tudó nevelést és oktatást.

Oktató – nevelő tevékenységünk célja, hogy diákjaink személyisége fejlődjön, a középiskolában és a felnőtt életben egyaránt jól használhassák a nálunk megszerzett képességeket, tudást. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekek és felnőttek közösségi együttműködése valósuljon meg. Iskolánk is egy fejlődési úton halad, folyamatosan tanul és fejlődik intézményünk szakmailag és technikailag egyaránt.

Tudjuk azt is, hogy csak a családokkal együtt tudunk segíteni diákjainknak, ezért kérjük az Önök támogatását is legyen gyermekük akár alsós, akár felsős diák!  A diákok aktív részvételére is számítunk:

“A tanár nem varázsló, hanem kertész. Gondoz és ápol benneteket. Felnőni azonban nektek egyedül kell…”  (Eric Kastner)

gyomro_alt_iskola_2_220_20090312200155_864

Kiemelt nevelési-oktatási céljaink:

 • Gyerekek és felnőttek együttműködésének megvalósítása a közösen elfogadott szabályok szerint
 • Az iskolai, közösségi élet írott és íratlan szabályinak betartása, hagyományainak ápolása
 • A környezet iránti felelősség érzetének kialakítása
 • Odafigyelés másokra
 • Az önálló tanulás módszereinek elsajátítása

Céljaink elérése érdekében végzett átfogó tevékenységeink:

 • Tehetséges Gyerekek Köre néven az Országos Tehetséggondozó Hálózat tagjai lettünk, tehetségpontunk kiváló minősítést kapott,tehetségpályázatokat működtetünk
 • Öko-iskola cím birtokosai vagyunk
 • EU-s TÁMOP-pályázat keretében két programunk zárult le az oktató-nevelő tevékenység innovációja, a tehetséggondozó rendszer kiépítése témakörben
 • több, országot összekapcsoló COMENIUS projectet működtettünk,működtetünk a pályázati lehetőségeknek megfelelően (egy 3 és egy 8 országot bevonó)
 • testvériskolai kapcsolatok ápolunk Székelykeresztúrral és az olaszországi Lanciánóval
 • két-twiining (a tanulók külföldi dákokkal való elektronikus együtttanulását kialakító) programunk nyert európai minősítést
 • épületünkben ECDL-vizsgaközpont működik, diákjaink választhatják a képzést

„ Az emberi élet: ÚT” (Weöres S.)

  Felső tagozat

Az alsó tagozatban megszerzett képességek, készségek talaján, a mérési rendszer eredményinek figyelembe vételével az életkori sajátosságoknak megfelelő személyiség, képesség és szaktárgyi fejlesztést tűztük ki célul

 • Különleges tantárgyaink:
  • tanulás tanulása (tanulásmódszertan) modul ismereti beépítve a tantárgyi keretekbe
  • matematikai kompetencia fejlesztő óra
  • szövegértés kompetencia fejlesztő óra
  • felvételi előkészítő óra matematikából és magyarból
 • Választható óráink:
  • második idegen nyelv (német, olasz) 7. évf – tól
  • számítástechnika, ECDL 5-8.évf.
  • sarkig tárt világ- „környezetvédelmi –tem.tud.labor”
  • matematika és anyanyelvi tehetséggondozás
 • Tehetséggondozó köreink, szakköreink, egyéb csoportjaink:
  • Matematikai-logika
  • Anyanyelvész- anyanyelvi kommunikáció
  • Német nyelvi kommunikáció
  • Angol nyelvi kommunikáció
  • E-twinning (nemzetközi kapcsolatok)- csoport
  • Reneszánsz emberműhely – rajzszakkör
  • Mindennapi testnevelés foglalkozás évfolyamonként
  • fejlesztő,személyiségfejlesztő foglalkozás lehetősége

Válogatás tanórán kívüli tevékenységrendszerünkből:

 • környezet és természetvédelmi emléknapok, témahetek vetélkedőkkel és előadásokkal, rendhagyó órákkal, pályázatokkal
 • IKT- technológiával megtámogatott projectek
 • egészségvédelmi és sporthét
 • tematikus projektnapok osztálykeretben és intézményi szinten (témái: balesetmegelőzés, környezetvédelem, pénzügyek,egészségvédelem,névadó,közösségépítés,személyiségfejlesztés)
 • nemzeti ünnepek és ezekhez kapcsolódó interaktív feladatok
 • iskolabajnokságok (floorball, kidobó, streetball, ping-pong,stb)
 • iskolakarácsony
 • vidám gyereknap
 • farsang a 8. osztályosok nyitótáncával
 • tanulmányi versenyek minden területen
 • Diákönkormányzati rendezvények, versenyek, pályázatok
 • kiállítások képzőművészeti és tanórai projectmunkákból
 • művészeti előadások
 • természetjáró túrák, tábor egyéb táborok
 • színház-, opera-, múzeumlátogatás

 

Elérhetőségeink

Fő épület, felső tagozat művészeti iskola:
 Gyömrő, Fő  tér 2.b
tel: (29) 330-135;  int.vez.:(29) 330-005
weoresiskola@gmail.com