Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

Az előzetes adatok alapján a pedagógus szakszervezetek (PSZ, PDSZ) által
meghirdetett határozatlan idejű sztrájkhoz az iskolából is csatlakoztak pedagógusok.
A sztrájk időtartamára vonatkozóan a következőkre szeretnénk felhívni a figyelmet!

1. A sztrájk időtartama alatt a hatályos jogszabályok alapján a gyermekek
oktatását és felügyeletét ellátjuk.
2. Vezetőként elkötelezettek vagyunk a ránk bízott tanulók jogai és érdekei
iránt.
3. Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy az oktatás szervezésére vonatkozó
hivatalos információt az e-ügyintézésen és az intézményi honlapon teszünk
közzé.Kérjük kísérjék figyelemmel ezeket!
4. Ha a tanuló a sztrájk idején nem jelenik meg az iskolában, az mulasztásnak
minősül. A mulasztások igazolása a házirendben meghatározott módon és
határidőben történhet meg, ennek hiányában igazolatlan mulasztásnak
minősül.
5. Tájékoztatjuk Önöket, hogy abban az esetben, ha a nagyszámú tanulói
hiányzás miatt veszélybe kerül a napi iskolai munkavégzés, sor kerülhet
rendkívüli szünet elrendelésére is.

Intézményvezetése

Csengetési rend