Tájékoztató intézményünk nyári eseményeiről

2019 aug 25, szerző:

Kedves Szülők!
Szeretném Önöket tájékoztatni a nyár eseményeiről!
A nyáron hét táborban táborozhattak diákjaink. Bogácson mindkét alsótagozat diákjai
ismerkedhettek meg a Bükk szépségeivel. Az olasz tengerparton közel 50 diákunk nyaralt. Erdély
szépségeivel 25 diákunk találkozott. Két vándortáborba is bekapcsolódhattak a felsős diákok.
Gyalogtúrás vándortábor zajlott a Zemplénben, míg idén első alkalommal Bringavándortábort
szerveztünk a Felső-Tiszavidékén, ahol a gyermekek 290 km kerekeztek és gyönyörű tájakon
járhattak. Július végén pedig rajztáborban vehettek részt a diákok a Velencei tónál. A felsorolásból is
látható, hogy igen széles, értékes programokat tartalmazó palettából választhattak diákjaink.
Köszönöm pedagógusaink munkáját!
A tanév végén több pedagógusunktól is elbúcsúztunk nyugdíjba vonulásuk alkalmából. Tavasztól
hirdettük a megüresedő álláshelyeket. A meghirdetett álláshelyekre érkeztek pályázatok, így a
felsőtagozat 100% szakos ellátottsága biztosított. Alsótagozaton is rendben el tudjuk kezdeni a
tanévet, a délutáni napközis feladatok ellátásának szervezése még tart. Azt gondolom, hogy a mai
viszonyok között ez a helyzet nem kis eredmény. Bízom abban, hogy új kollégáink megtalálják
közösségünkben a helyüket és általuk szakmailag is tovább fejlődhetünk.
Június végén érkezett az Oktatási Hivataltól a visszajelzés a 2020 évi minősítési eljárásban való
bekerülésről. Kollegáink közül a PII-be 4 fő került, míg a megújító innovatív mesterpedagógusi
minősítő eljárásba 3 fő került. Szaktanácsadói feladatok ellátására a felkészítő képzést 2 kollegánk
kezdheti majd el.
A nyár folyamán több pedagógusunk is értékes szakmai továbbképzésen vett részt. Intézményünk
részt vesz a tankerület által vezetett VEKOP pályázatban. A pályázat intézményünk digitális
kultúrájának fejlesztését támogatja. A pályázat megvalósítása során a bevont pedagógusok szakmai
képzésen vesznek részt, mely ismereteket, módszereket a 2019/2020-as tanévtől a mindennapi
tanítási folyamatokban is használják, alkalmazzák. Ez az ismeret elsősorban az alsótagozaton a
matematikai kompetenciák fejlesztését támogatja a Lego-matek segítségévél. Felsőtagozaton pedig
a tanulás digitális eszközökkel történő támogatásának rendszerét alakítjuk ki a természettudományos
tantárgyak tanításában.
A Sakk palota program bevezetése felmenő rendszerben tovább folytatódik az alsó tagozaton, három
pedagógusunk végezte el az oktatáshoz szükséges 30 órás képzést.
A művészeti oktatásunkban is jelentős pozitív változások lesznek a következő tanévtől. Külön szakmai
vezetői státuszt engedélyezett tankerületi igazgató asszonyunk. Szeretnénk, ha a művészeti
oktatásunk fejlődéshez megfelelő infrastrukturális háttér állnak rendelkezésre. A művészeti iskola
tanárai Jótékonysági hangversenyt szerveznek, melynek célja, hogy megfelelő minőségű zongora
beszerzésére legyen lehetőség. A megfelelő színvonalú zongora szükséges ahhoz, hogy színvonalas
koncertek megszervezésére legyen lehetőség, amely koncertek gazdagíthatják a város művészeti
életét. A Jótékonysági koncert október 9-én 18 órától lesz a Hankó István Művészeti Központban.
Intézményünk udvarán álló régi főszolgabírói épületben –amelyet nem a tankerület működtet-
szeretnénk kialakítani a földszinti két üresen álló teremből használható termeket. Ez az általános
iskolai délelőtti órák és a délutáni zeneiskolai órák megszervezésében is nagy segítséget jelentene.
Két év óta egyeztetünk erről a városvezetéssel, reményeink szerint ősszel megvalósulhat a két terem
rendbetétele. A volt főszolgabírói épület a városközpont egyik patinás épülete, ez az épület is
megérett már egy komoly felújításra. Az épület méltó helye lehetne a város művészeti oktatásának.
Művészeti iskolánk diákjai folyamatos résztvevői a városi programoknak, rendezvényeknek és természetesen az új szakmai vezetéssel tovább bővülhetne a város művészeti életének repertoárja, mint ahogyan a Jótékonysági est is jó bizonyíték erre .Ezért is szeretnénk, ha a városvezetés akceptálná kérésünket.
A nyár folyamán megtörtént a Fő épületben az aula teljeskörű felújítása, melyre a tankerülettől
900 000 Ft kaptunk. A felújítás összköltsége közel 2 000 000 Ft. A különbözetet azonban nem kellett
kifizetni , mert a Büntetésvégrehajtás segítségével sikerült az aula festését megoldani, hála Salgó
László apukának, akinek segítsége nélkül ez a beruházás nem valósulhatott volna meg. A
rekonstrukció során sikerült több évtizedes beázást rendbe tenni az elkorhadt mennyezeti elemeket
kicserélni és teljes mennyezetet lefesteni. Az aulában és két osztályteremben is elindult a függönyök
cseréje, amelynek összege 90 000 Ft volt.
A Csokonai egységünkben is megújult egy terem, hála és köszönet a volt 2.b osztály szülői
közösségének. A festés munkadíját 170 000 Ft-ot a szülői közösség adta össze, a festéshez szükséges
alapanyagokat pedig a tankerület finanszírozta. Gyönyörűen sikerült az omladozó lábazatot is
kijavítani. Egy másik termünkben pedig a lábazatot sikerült rendbe tenni, így a kis elsősök is rendezett
körülmények között kezdhetik a tanévet ebben az épületünkben. 60 000 Ft értékben függönyöket is
beszereztünk a Csokonai egységbe, így esztétikus, rendezett lesz a kisdiákok öltözőszekrénye. A
függönyök varrásában is komoly szülői segítséget kaptunk, amit ezúton is köszönök.
Intézményünkben elindított függönyök cseréjét a tavalyi szülői támogatásokból tudtuk finanszírozni.
Erzsébet telepi egységünkben pedig az emeleti folyosó festése zajlik. Tavaly ezen a telephelyen
valósult meg az udvar vízelvezetése, térburkolása és az udvaron álló épület rekonstrukciója.
A nyár során a lehetőségeinken belül én úgy érzem, hogy sikerült ismét komoly előrelépést tenni.
Köszönettel tartozom az intézményműködtetésben segítő kollégáimnak, hogy mindig korrekt
hozzáállással végezték a feladatukat. Köszönet Tankerületi Igazgató Asszonynak és az aktív szülői
közösségnek, hogy összehangoltan tudtunk együtt gondolkozni és tenni gyermekeinkért.
A 2019/2020-as tanévben is szeretném ezt a közös gondolkodást tovább folytatni minden olyan
döntéshelyzetben és cselekvésre kész szereplővel, aki úgy érzi, hogy fontos számára a gyömrői
Weöres Általános és Művészeti Iskola.
2019.08.25.                                                         Spaitsné Rónaszéki Mária intézményvezető

Kapcsolódó bejegyzések

Címkék

Oszd meg ezt!