A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
Támogató elérhetőségei:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága honlapja: www.nfu.hu
Közreműködő szervezet honlapja: www.okmt.hu

Pályázat azonosítója: Támop-3.4.3-09/1-2009-0011
Kedvezményezett neve: Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény
Kedvezményezet elérhetősége: 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/b
Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Közreműködő szervezet elérhetősége: 1055 Budapest, Bihari János utca 5.

A projekt címe: Kompetencia alapú oktatás bevezetése Gyömrő város Weöres Sándor Általános Iskolájában

Pályázó neve:

Gyömrő Város Önkormányzata

Projekt megnevezése:

Kompetencia alapú oktatás bevezetése Gyömrő város Weöres Sándor Általános Iskolájában

OP név:

TÁMOP

Pályázat neve:

3.1.4-09/1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben

Beruházás helye (régió):

Közép-Magyarország

Beruházás helye (megye):

Pest

Beruházás helye (helység):

Gyömrő

Megítélt összeg:

22 145 200 .- HUF

Támogatás aránya:

100 %

Támogatási döntés dátuma:

2009.09.17


A projekt általános ismertetője

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4-es pályázat szakmai megvalósításáról

Beszámoló a pályázat megvalósításáról 2010. jún. 18.

Pedagógus továbbképzések

Újságcikk

TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZAT

A Weöres Sándor Általános Iskolában

Gyömrő

TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011

2009/2010. tanévben intézményünk, a Weöres Sándor Általános Iskola AZTI részt vesz a TÁMOP 3.1.4. pályázatban.
Az Európai Uniós projekt 22 millió forintot jelent az intézménynek, amely a pedagógusok továbbképzésétől az infrastruktúra fejlesztéséig számos tevékenységet és lehetőséget biztosít.

A pályázatban vállalt kötelezettségek nagy terhet jelentenek az intézménynek, a pedagógusoknak és az iskolában működő valamennyi kollégának. De reméljük, az eredménye hamarosan érzékelhetővé válik.

Miért van szükség az átalakulásra?
Mi jellemzi a XXI. századi iskolákat?


Számos pedagógus véleménye alapján, megállapítható, hogy a XXI. századi gyermekek tanulása nagyon különbözik a XX. századi, vagy századvégi módozatoktól. Az info-kommunikációs technológiai forradalom hatására szinte napról napra egyre több, hihetetlen mennyiségű információhoz férnek hozzá tanulóink. Gondoljunk csak az interneten történő böngészésekre, vagy szörfözésekre. Egy-egy szóból, fogalomból még több száz, több ezer adat után is kutathatunk. Az elemzők szerint, az utóbbi években a tudományos adatok mennyisége 2-3 évente duplázódik.
Azonban a sikeres emberek képesek az információk összegyűjtésére, szelektálására, hatékony felhasználására. Meg kell tanítanunk a gyermekeket arra, hogy rövid távon : egyénileg is tudjanak érvényesülni az őket körülvevő információ-áradatban, és sikeresen sajátítsák el az önszabályozó tanulási képességet.
Hosszabb távon: a gyorsan változó társadalmi struktúrákhoz, valamint a munkaerő-piaci igényekhez is sikeresen tudjanak alkalmazkodni.
Mindezek alapján a TÁMOP 3.1.4. pályázat a tanári szerepek átalakítására, megújulására, a digitális tananyagok és tartalmak egyre jelentősebb használatára, a kompetencia alapú oktatás bevezetésére és fenntartására, valamint intézményi innovációkra biztosít kereteket.

 

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS JELLEMZŐI


A TÁMOP 3.1.4. pályázat kötelező tevékenységei a Weöres Sándor Általános Iskolában:

Továbbképzések

TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011

Továbbképzés témája

Időkeret

Tervezett pedagógus létszám

Kompetencia alapú oktatási programcsomagok bevezetését támogató képzés:

-szövegértés-szövegalkotás     5-8. oszt

   - matematika 1-4. oszt.

   - matematika 5-8. oszt.

   - idegen nyelv 1-4. oszt

30 óra

 
2 fő

2 fő

1 fő

2 fő

SNI (sajátos nevelési igényű) gyermekek együttnevelésére  felkészítő képzés

60 óra

2 fő

Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) alkalmazását elősegítő képzés

60 óra

30 fő (tantestületi képzés)

Informatikai alapozó képzés

30 óra

10 fő

Infokommunikációs technológiát alkalmazó oktatás bevezetését támogató képzés (IKT)

30 óra

12 fő

Új tanulásszervezési eljárás bevezetését támogató képzés

30 óra

10 fő

Tanulói differenciálás heterogén csoportban

30 óra

12 fő

Változás menedzsment - vezetőképzés

30 óra

1 fő

Új oktatásszervezés az intézményekben - vezetőképzés

30 óra

1 fő 

 

 

3 hetet meghaladó projekt

Témahét

Demokrácia modul

IKT-val támogatott órák 
Tanmenetrészlet,
  óravázlat, segédanyag
Tanulói prezentációk  Természetism Techn. Biológia Magyar
Tanári prezentációk Biológia Technika Földrajz

Intézményi innovációink:

·         Ünnepeink, hagyományaink– másként

·         Ökoiskola projekt a fenntarthatóság jegyében

Jó gyakorlataink

 

          (Óvoda –iskola átmenet)

     IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyüjtemény segítségével

  Szövegértés kompetencia fejlesztése 6. és 8. évfolyamon