TEHETSÉGPALÁNTÁK ESZKÖZTÁRA

 

A Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a 2017/2018-as tanévben sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának cselekvési programja alapján hirdetett, a tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó eszközök beszerzésének támogatására.

A nyertes pályázatban öt tehetséggondozó foglalkozást támogathattunk a megvásárolt eszközökkel.  Feladatunknak tekintettük a problémamegoldó gondolkodásuk fejlesztését, élményalapú, felfedezési tapasztalatokon alapuló tehetséggondozásukat.  A komplex tehetséggondozó foglalkozásokon többletinformációkhoz juthattak a játékok, kísérletek, sajátos eszközök által.

  

Pályázati forrásból beszereztünk logikai, tudományos, lazító, szórakoztató játékokat, kísérleti eszközöket. Programozás alapjait megismertető Blue-Bot robotméhecske csomagokat.

  

Az eszközök által hatékonyan tudjuk fejleszteni tanulóink képességeit, és közelebb visszük hozzájuk a tudományos szemléletmódot. „Amit hallok – elfelejtem, Amit látok – megismerem, Amit csinálok – megtanulom:“ Az eszközök arra adnak lehetőséget, hogy a gyerekek tevékenykedjenek, próbálgassanak, ez segíti a mélyebb megértést, a gondolkodási attitűdök fejlődését és alakulását, az önálló koncepcióformálás képességének kialakítását.

  

A tehetséggondozó foglalkozások sokszínű tevékenysége, eszközrendszerével és módszerével fejlődik a gyerekek szociális kompetenciája, az együttműködésük, a toleranciájuk, a kompromisszumkészségük a csoporton belül. Önállóbbá válnak az ismeretszerzés, szövegalkotás, szövegelemzés területén. Manuális tevékenységük, kifejezőkészségük is fejlődik, gazdagodik. A diákoknak alkalmazniuk és rendszerezniük kell az egyéb tantárgyak tanulása során szerzett tudásukat és készségeiket. A játszva, cselekedtetve tanulás módszer arra is alkalmat ad, hogy fejlesszük a tanulók professzionális magatartását.

 

A természettudományok által magyarázhatók a mindennapok történései, jelenségei, maga a természet és az élet. A matematika eszköz a problémák megoldásához, világunk működésének leírásához. A tanulókhoz a tudományos szemléletmód megfelelő eszközökkel vihető közelebb, ezáltal lehet érthetőbbé tenni a környező világot.  A megszerzett tudás mellett az érzelmi viszonyulás és a környezetbarát szokásrend, az érzelmi ráhatás kialakítása is sikeresebb lesz.

  

A tanév végi foglalkozásokat szülőkkel közös játékkal zártuk.