Cs/1.a Cs/1.b Cs/2.a Cs/2.b N/3.a CS/3.b Cs/4.
Hétfő 1.
2.
3.
4.
5. Testnevelés
6. szociális komp. szociális komp. Szociális komp. Szociális komp. N/Szoc.komp.fejl.0,5/Tanulmányi0,5 Tanulmányi
sport játék sport játék N/Tanulmányi1 Szociális
7. tanulmányi fogl. tanulmányi fogl Tanulmányi fogl. tanulmányi fogl. N/Sport1 Sport,játék
Tanulmányi
8. kultúrális fogl. kulturális Kultúrális fogl. Kultúrális fogl. Tanulmányi
9. sport játék Sport-játék Sport -Játék
10.
Kedd 1.
2.
3.
4.
5. N/Szoc.komp.fejl.0,5/Kulturális0,5
6. szociális komp. szociális komp. Szociális komp. Szociális komp. N/Kulturális1
sport és játék kultúrális fogl. N/Tanulmányi1 Szociális
7. tanulmányi fogl. tanulmányi fogl. Tanulmányi fogl. Tanulmányi fogl. N/Sport1 Sport,játék
Tanulmányi
8. tanulm./kult. fogl. sport játék Kultúrális fogl. Kultúrális fogl. Tanulmányi
9. sport és játék Sport-játék Sport-játék Sport,játék
10.
Szerda 1.
2.
3.
4.
5. Sport-Játék Testnevelés
6. szociális komp. szociális komp. Szociális komp. Szociális komp. N/Szoc.komp.fejl.0,5/Tanulmányi0,5 Kulturális
sport és játék sport játék N/Tanulmányi1 Szociális
7. tanulmányi fogl. tanulmányi fogl. Tanulmányi fogl. Tanulmányi fogl. N/Sport1 Sport,játék
Tanulmányi
8. tanulm./kult. kulturális Sport-játék Sport-játék Tanulmányi
9. sport és játék sport játék Sport,játék
10.
Csütörtök 1.
2.
3.
4.
5. Szociális komp. Testnevelés
6. szociális komp. szociális komp. Kultúrális fogl. szociális komp. N/Szoc.komp.fejl.0,5/Tanulmányi0,5 Kulturális
sport és játék sport játék sport játék N/Tanulmányi1 Szociális
7. tanulmányi fogl. tanulmányi fogl. Tanulmányi fogl. tanulmányi fogl. N/Tanulmányi1 Kulturális
N/Sport1( 16-17 ügyeleti időben tartott foglalkozás) Tanulmányi
8. tanulm./kult. sport játék Sport-játék sport játék Tanulmányi
9. Jóga foglalkozás
10.
Péntek 1.
2.
3.
4. Testnevelés
5. N/Szoc.komp.fejl.0,5/Tanulmányi0,5
6. szociális komp. szociális komp. Szociális komp. Szociális komp. N/Tanulmányi1
kultúrális fogl. sport játék N/Tanulmányi1 Szociális
7. tanulmányi fogl. tanulmányi fogl. Tanulmányi fogl. Tanulmányi fogl. N/Sport1( 16-17 ügyeleti időben tartott foglalkozás) Sport,játék
Tanulmányi
8. sport és játék sport játék Sport-játék Sport-játék Tanulmányi
9. sport játék Sport,játék
10.

 

NAPKÖZIS FOGLALKOZÁSOK RENDJE 2018/19.

 

TANULMÁNYI FOGLALKOZÁS    1-2. o. 7 óra

                                                       3-4. o. 8 óra

 • Leckefoglalkozás
 • tanulási szokások alakítása
 • Képességfejlesztés
 • Tanulási technikák fejlesztése

KULTURÁLIS FOGLALKOZÁS  4 óra

 • irodalmi nevelés
 • zenei nevelés
 • nép- és honismeret
 • kézműves tevékenységek
 • tanterem és környékének tisztasága, rendje

SPORT ÉS JÁTÉKFOGLALKOZÁSOK 4 óra

 • séta iskolán kívül
 • mozgásfejlesztés
 • irányított sportfoglalkozás
 • játékfoglalkozás szabadban
 • játékfoglalkozás teremben

SZOCIÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE 2 óra

 • étkezési kultúra kialakítása, fejlesztése
 • tisztálkodási szokások tudatosítása
 • étkezési szokásrend kialakítása
 • egészséges életmódra nevelés, egészségvédelem