A Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7.b. és 7.a. osztálya 2.936.400 Ft összegben sikeresen pályázott a HAT-18-01-Határtalanul programban. Így 45 hetedikes, valamint 4 hatodikos tanuló utazhatott Szlovákiába 3 pedagógus kíséretében.

Azzal a céllal pályáztunk, hogy a kiránduláson a diákokkal felfedeztessük és megértessük, hogy a határon túl élő magyarokkal mi összetartozunk. Egy nyelvet beszélünk, kulturális gyökereink, népi hagyományaink ugyanazok. Meg akartuk velük ismertetni a történelmi Magyarország felbomlásának következményeit. Szerettük volna, hogy tudják, miért él sok magyar anyanyelvű ember a határainkon kívül.  Meg szerettük volna értetni velük az anyanyelvi kultúra, a hagyományok megőrzésének és ápolásának fontosságát. Az élményszerű tanulással pedig tartósak lesznek az elsajátított ismeretek.

A tanulmányi kirándulást előkészítő tevékenység előzte meg, amely során diákjaink a programban szereplő városokból és várakból diasorozatokat állítottak össze, bemutatták a jellegzetes történelmi, kulturális értékeket.

Ezt követte egy előkészítő óra, melyet a szülőknek tartottunk. Mint projektvezető, ismertettem velük a kirándulás célját, programját, az utazás során érintett városok földrajzi helyét, elhelyezkedését, a 4 nap útvonaltervét.

Az utazásunk során számos történelmi helyszínt, várat, emlékhelyet látogattunk meg.

1.nap: Reggel 7 órakor indultunk. Lévára utaztunk, ahol meglátogattuk a helyi Juhász Gyula Alapiskola magyar tagozatos diákjait. Nagyon kedves fogadtatásban részesültünk. Bemutattuk egymásnak intézményeinket, ismerkedünk a helyi magyarság életkörülményeivel, mindennapjaikkal. Kölcsönösen megajándékoztuk egymást. A Himnusz eléneklésével zártuk a programot, vettünk búcsút egymástól.

Utunk Nagyszombatra vezetett. A város századokon át Magyarország egyházi központja volt. Tettünk egy kellemes belvárosi sétát, megtekintettük a ferences templomot, a trinitárius templomot, a színház épületét és a városházát. Hallhattunk egy érdekes előadást a reformáció és ellenreformáció témakörökben is.

Folytatva az utazást Beckó várának romjaihoz túrázunk, mely a Felvidék egyik legszebb fekvésű, gótikus-reneszánsz váremléke.

Kellemesen elfáradva elfoglaltuk szálláshelyünket Stará Turán (Ótura), majd megvacsoráztunk. A napot a napi tapasztalataink megbeszélésével zártuk.

2.nap: Reggeli után útnak indultunk és Károly Róbert szabad királyi városában, Körmöcbányán megismerkedtünk a csengő ezüst- és aranypénz verésének történetével és a Vörös toronnyal.

Utunk Bajmócra vezetett, ahol Közép-Európa egyik legszebb és legjobban megőrzött várkastélyának megtekintése volt a program. A vár a romantikus francia várkastélyok hangulatát idézte.

Itt megtekintettük továbbá a Felvidék legöregebb fáját, Mátyás király hársfáját is.

Ezt követően nagyon kellemes pár órát töltöttünk el a kastély mellett található állatkertben, melynek kilátójából pazar kilátás nyílt a kastélyra.Visszatértünk szállásunkra, megvacsoráztunk, megbeszéltük a napi tapasztalatokat.

3.nap: Reggeli után Dévénybe utaztunk, ahol túrát tettünk a várromhoz, amely ezer éven át a történelmi Magyarország nyugati kapuja volt. A várrom a Duna és a Morva összefolyásánál egy hatalmas sziklaszirten áll.

Továbbutaztunk a fővárosba, Pozsonyba. A városnézést a Szent Márton dómtól kezdtük, ahol Habsburg-házi magyar királyokat koronáztak. Hallhattunk egy érdekes előadást a koronázási ékszerek kalandos történetéről. Ezt követte az Érseki Palota megtekintése, ahol Napóleon és az osztrák uralkodó, I. Ferenc egy békeegyezményt írt alá 1805-ben, majd a rokokó stílusú Mirbach Palotával zártunk.

Visszatértünk a szállásra, megvacsoráztunk, megbeszéltük az aznapi élményeinket.

4.nap: Reggeli után látogatást tettünk Trencsénbe. A vár ma a város egyik fő nevezetessége, amely a Trencséni Múzeum  kiállításának ad otthont.

Városnéző sétánk során érintettük a Piarista templomot, a Városi tornyot és a zsinagógát. Innen a közeli  Trencséntornyosra utaztunk, a szabadságharc kimenetele szempontjából döntő fontosságú, II. Rákóczi Ferenc és Sigbert Heister generális csapatai között lezajlott trencséni csata helyszínére. Koszorút helyeztünk el az emlékművön.

Utolsó állomásunk Zólyom volt. Látogatást tettünk a  várba, ahol a város nemes szülöttének, Balassi Bálintnak az emléktábláját is láthattuk és meg is szalagoztuk. A vár eredeti, sértetlen állapotában maradt fent.

Utunk végére érve hazaindultunk. Szerencsésen és kicsit elfáradva érkeztünk meg a kora esti órákban.

Hazaérkezés után egy közös értékelő órát órát tartottunk. A képek megtekintése közben elevenítettük fel emlékeinket, a kirándulás során szerzett ismereteinket. Tapasztalatokat cseréltünk. Az órát jó hangulatú tesztlappal zártuk, majd mint projektvezető ismertettem a kérdőívekre adott helyes válaszokat, melyek összegezték és lezárták a kirándulást.

Az Összetartozás Napját  itthon tartottuk meg hazaérkezésünk után. Megismertettük a tanulókkal a Nemzeti összetartozás emléknap eredetét. Egy kis  élménybeszámolót tartottunk a Határtalanul pályázat utazásáról, élményeinkről, a kint tapasztaltakról. A beszámolóban a tanulók megfogalmazták érzéseiket, élményeiket, tapasztalataikat,  különös tekintettel, a külhoni magyarokkal történő találkozóra.

Elmondhatjuk, hogy a programot sikeresen megvalósítottuk, a tervezett tevékenységekkel együtt,  és sok-sok életre szóló élménnyel gazdagodtunk a négynapos kirándulás során.

Kovácsné Nagy Gabriella

projektvezető