Új Erasmus+ projektet indítunk!

Címe: COGITO ERGO SUM-Gondolkodom, tehát vagyok.

A 2017-20-ig terjedő időszakban iskolánk újabb lehetőséget kapott arra, hogy az Erasmus+ program keretében nemzetközi kapcsolatokat ápoljon.

A Erasmus+ program, amelyet az Európai Unió pénzügyileg is támogat, új lehetőséget nyit tanulóink számára külföldi kapcsolatok alakítására. A projektben résztvevő országok: Lengyelország, Olaszország, Törökország és Magyarország.

A projekt vezetője: Németh Zoltánné Kati néni, sok segítséget nyújt a megvalósításhoz, főképpen az informatika terén: Tusorné Fekete Éva tanárnő.

Az új utak keresésén túl az Erasmus+ projektünk célja elsősorban a tanulók idegennyelvi képességeinek fejlesztése azáltal, hogy kapcsolatot létesítenek, tartanak fenn, utaznak és vendéget fogadnak európai országokból, fejlesztik angol nyelvtudásukat.

Másik fontos célunk egy pedagógiai értékű kézikönyv összeállítása és tesztelése, amely korszerű módszereket tartalmaz arról, hogy hogyan kezeljék a mai időkben sokszor emlegetett idegengyűlöletet, különbözőséget és intoleranciát a tanulók körében.

Ezen kívül lehetőséget nyújt tanáraink számára, hogy továbbképzéseken, projekttalálkozókon vegyenek részt, és új módszerekkel gyarapodjanak.

Korszerű digitális eszközök használatával fejlesztjük a tanulók digitális kompetenciáit és neveljük őket azok biztonságos használatára is.

Projektünk remek lehetőség lesz arra, hogy tanulóink jobban megismerhessék azoknak az országoknak, iskoláknak, gyerekeknek az életét, akikkel eddig csak virtuálisan dolgoztak együtt az eTwinning program keretében. Akik a legtöbbet dolgoznak a projektben, elutazhatnak Lengyelországba és Olaszországba (Szicíliába) is.

Ha megtetszett a lehetőség, téged is szívesen várunk magunk közé!

 

 

Eddigi tevékenységeink:

Szeptember

-megalakult az Erasmus+ csapat

-pontosítottuk a projekt terveket, időbeosztást

-versenyt indítottunk a gyerekek között: aki a legtöbb pontot szerzi, az a tanuló utazhat külföldre

-kérdőív kidolgoztunk ki, amely feltérképezi a tanulók előítéleteit egymással szemben

-a kérdőív eredményeinek összevetése, cselekvési terv kidolgozása ennek alapján tanáraink közös munkája volt

Október

-megalkottuk projektünk logóját:

A logó az olasz, és magyar diákok ötletének közös formába öntése alapján született.

Sok szép munka született még. Itt megtekinthető. Büszkék vagyunk diákjaink gondos munkájára.

November

-Erasmus+ órákon vettek részt diákjaink, amelyben a résztvevő partnerek országáról, kultúrájáról, történelméről, irodalmáról és földrajzi tudnivalóiról tanultak diákjaink.

Itt megtekinthetők az anyagok, amelyekről az órákon szó volt.

-A partnerországok tanulói is kutatást végeztek egymás kultúrájáról. Itt megtekinthetők az anyagok. Ezek az olasz barátaink munkái.

-A koordinátor iskola Lengyelországban vezetői találkozót rendezett, amelyen két tanárunk vett részt.

December és január

Virtuális találkozó szerveztünk skype-n: bemutatkozás, köszöntés, közös éneklés.

A partnerek multimédiás bemutatókat készítettek a saját országuk, környezetük bemutatására. Ezek a magyar diákok munkái. Csodás munkák születtek! Gratulálunk minden résztvevőnek!

Itt találhatók az olasz diákok munkái.

Itt találhatók a lengyel diákok munkái.

Február

Februárban már készültünk az áprilisi találkozóra, a gyerekek bemutatkozó leveleket készítettek önmagukról, elkezdték a levelezést és ismerkedést a partner diákokkal.

Elkészítettük az előítélet térképet, egyben annak feloldását is képekkel, rajzokkal.

Március

Márciusban különleges vendégünk volt, egy mozgássérült logopédus hölgyet hívtunk meg. Nagyon felemelő beszélgetésben volt részünk, sok lelki segítséget, derűt sugárzott a lénye. Egy fontos gondolatot tanultunk meg tőle: mindig a lelki életünk, nyugalmunk, hozzáállásunk határozza meg a testi állapotunkat. Ha el tudjuk fogadni, hogy milyenek vagyunk, és ezen nem tudunk változtatni, könnyebben éljük meg a mindennapjainkban a testi fogyatékosságunkat. A szüleitől kapta ezeket a gondolatokat, amelyek végig kísértek eddigi életét, mindig segítségére voltak és sosem hagyták cserben.

Április

Sziciliába, Gelába utaztunk 10 gyerekkel. Fantasztikus élményben volt része a tanulóknak. Az olasz vendéglátók nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket.

A délelőttöket projekt munkával töltöttük, délután ismerkedtünk a vendéglátók életével, történelmével, országával.

Május

Készültünk a júniusi találkozóra.

Levelet írtunk egy olyan személynek, akit valamilyen sérelem ért, olyan gondolatokat osztottunk meg vele, amely segítséget adhat jelenlegi állapotának leküzdéséhez.

Június

9 lengyel és 7 török gyereket fogadtunk. Minden nap projektmunkát végeztünk, workshopokat tartottunk, vendég előadókat hívtunk a Safer Internet és a Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület / Hope for Children Hungary-tól. Csütörtökön olyan emberekkel beszélgettünk, akit valamilyen sérelem ért. Erdélyből áttelepült, mozgássérült, vak vendégeink voltak.

Szeptember

Folytatásként már szeptemberre tervezzük a következő mobilitást: Lengyelországba utazik 8 tanuló.