Választott német nyelv (7. évfolyam)

Tanár: Fülöpné László Emília

Létszám: 19 fő

Tankönyv: Direkt 1 tankönyv és munkafüzet (Klett Kiadó)

Időpont: csütörtök 6-7. óra

Iskolánkban 2. idegen nyelvnek választhatják a tanulók a német nyelvet, amelyet 7. osztályban kezdenek tanulni. A választás két tanévre szól: 7.-re és 8.-ra. Heti egy alkalommal 7. és 8. órában ismerkednek a gyerekek a német nyelvvel. Az oktatás beszédközpontú, kevés nyelvtani ismeret elsajátításával minél több kommunikációs gyakorlat. A cél: a két év tanulás után egyszerű mondatok szerkesztése, alapszintű hallott és olvasott szöveg megértése, a hétköznapi élet (pl. bemutatkozás, család, iskola stb.) alapszókincsének elsajátítása. Mivel a tanórák mindig délután vannak, a diákok pedig időnként ilyenkor már fáradtak,  daltanulás és játék teszi változatossá a foglalkozásokat. Természetesen ez is szigorúan németül!