VÁLASZTHATÓ MATEMATIKA

Heti egy óra.

A csoport tagjai 5-6. osztályos diákok.

A matematika iránt érdeklődő, tehetséges tanulóinknak kívánunk lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy minél jobb eredményeket érjenek el, nemcsak a tanórákon, hanem a különböző – házi, városi, megyei, országos- matematikaversenyeken is. Ehhez a gyerekek tehetségén, érdeklődésén túl szükség van szorgalmukra és kitartásukra is. Ezek megléte a siker alapja.

Fontosabb céljaink, feladataink:

  • A feladatmegoldásokon keresztül a tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó munkára.
  • Legyenek képesek a problémák egyértelmű, egzakt megfogalmazására, megoldására, gondolkodási műveletek alkalmazására.
  • Önállóságuk, együttműködési és kommunikációs képességük fejlődjön.

Alakuljon ki az önellenőrzés igénye, a sajátjuktól eltérő szemlélet tisztelete.