Működésünk

Kedves Szülők!

Ezzel a tájékoztató anyaggal szeretnénk átfogó képet nyújtani Önöknek az alapfokú művészeti iskolák rendszeréről, és azon belül a mi művészeti iskolánkról, céljainkról, főbb tevékenységeinkről. Számos tanulmány bizonyítja a művészeti tevékenység gyermekekre gyakorolt fejlesztő hatását, mely más tanulmányi eredményekben is érzékelhető. Ennek tudatában törekszünk arra, hogy a Gyömrőn és környékén élő gyermekek már korai életkorban kapcsolatba kerülhessenek a művészetekkel, kezdetben játékos formában, később pedig a Kodály által létrehozott oktatási rendszeren keresztül. Alapfokú Művészeti Iskolánk a Weöres Sándor Általános Iskolával együttműködve teremt lehetőséget arra, hogy a művészetekre fogékony gyermekek, fiatalok és felnőttek magas színvonalú klasszikus és jazz zenei, valamint néptánc oktatásban vehessenek részt. 2019-ben ezt az együttműködést kiterjesztettük a város összes általános iskolájára, így most már a Fekete István Általános Iskolában és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában is elérhető a gyerekek számára a zenei nevelés. A város óvodáival egyeztetve, 2020-ban elindítottuk zeneovis foglalkozásainkat, melyeket az Erzsébet utcai alsó-tagozatos iskola épületében tartunk. Színvonalas programjainkkal részt veszünk a város kulturális életében, ezáltal lehetőséget teremtve a környéken élők számára, hogy klasszikus és jazz zenei koncerteken, templomi orgonahangversenyeken vehessenek részt. Néptáncos csoportjaink rendszeresen szerepelnek a városi és környékbeli hagyományőrző programokon, és évente egy alkalommal táncházzal várják az érdeklődőket és a táncolni vágyókat.

Művészeti oktatás a gyakorlatban

A művészeti oktatás öt telephelyen valósul meg Gyömrőn: A Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola központi épületében, a Csokonai utcai iskolában, az Erzsébet utcai iskolában, a Fekete István Általános Iskolában és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Minden telephelyen működik szolfézs és hangszeres oktatás. A néptáncos órák egyelőre a Weöres iskola telephelyein elérhetők, de minden gyermek számára látogathatók.  

Zeneművészeti ágon a 27/1998. (VI. 10) MKM rendelet szerinti tananyag ajánlásait követve, mégis a növendékek személyiségét, érdeklődését és egyéni képességeit figyelembe véve egyéni ütemben oktatjuk növendékeinket, az értékelések során az önmagukhoz viszonyított fejlődés mértéke az irányadó. 

Ez azért lehetséges, mert a hangszeres oktatás egyénileg zajlik, hetente kétszer 30 perc időtartamban. A hangszertanulás mellett csoportos szolfézs oktatásban részesülnek a gyerekek, hetente kétszer 45 percben. Akkor is jelentkezhetnek a gyerekek szolfézsra, ha még nem döntötték el, hogy milyen hangszeren szeretnének játszani. A szolfézsórákon való sok-sok éneklés, és az ott szerzett tudás segíteni fogja őket a későbbiekben a hangszertanulás során. Az első és második általános iskolai osztályban hangszeres előkészítőbe, szolfézsból előképző osztályokba járhatnak a gyerekek, és csak harmadikos korukban soroljuk őket zenei tárgyakból első osztályba. A művészeti iskolába bármilyen életkorban lehet jelentkezni. A hangszertanulás során már kezdettől nagyon fontosnak tartjuk a kamarazenélést, melyben az egymásra figyelést és a több síkon való gondolkodást gyakorolják a növendékek. Fúvós tanszakunkon már egy fuvolazenekar is működik több más kamaracsoport mellett. A zenekari játékot igen fontosnak tartjuk mind a növendékek fejlesztése, mind a város kulturális életének színesítése szempontjából, ezért terveink között szerepel egy vonószenekar létesítése is. 2020-ban elindítottuk hegedű tanszakunkat, melyet a következő tanévben cselló tanszakkal szeretnénk kiegészíteni. Növendékeink rendszeresen szerepelnek tanszaki és iskolai növendékhangversenyeken. A szorgalmasan gyakorló növendékek területi, országos, vagy akár nemzetközi versenyeken vehetnek részt, melyek minden esetben többletmunkát igényelnek a növendékektől, a tanároktól és a szülőktől egyaránt. A versenyekre való felkészülés a legtöbb esetben motiválja a növendékeket, és a felkészülés alatt történő intenzív munka a későbbiekben magasabb szintre emeli a növendék tudását. A kiemelkedően tehetséges növendékeket sikeres vizsga letétele után B” tagozatba soroljuk, mely lehetőséget ad hosszabb hangszeres órák megtartására, „B”tagozatos elméleti oktatásban való részvételre, és ezáltal egy emelt szintű tananyag elsajátítására. Ennek segítségével tehetséges növendékeinket hozzásegítjük ahhoz, hogy zeneművészeti szakgimnáziumban folytathassák tanulmányaikat, amennyiben ezt a pályát választják hivatásul.

Táncművészeti ágon különböző tájegységek népi hagyományaival, táncaival, népi játékaival és népzenéjével ismerkedhetnek meg a növendékek. A néptánc oktatás a Weöres Sándor Általános Iskola első osztályában hetente egy alkalommal automatikusan beépül az órarendbe a heti testnevelésórák keretein belül.  Második osztálytól már jelentkezéssel, térítési díj befizetésével járhatnak a növendékek hetente kétszer a 45 perces néptánc foglalkozásokra. Harmadik osztálytól néptáncból is elsősnek minősülnek a növendékek, ezzel együtt a foglalkozások időtartama is megnő, hetente kétszer másfél órára. 

A néptánc órákat alsó tagozaton a tornatermekben tartjuk, a felső tagozatosoknak lehetőségük van a központi iskola régi épületének emeletén található táncteremben próbálni. Reményeink szerint a jövőben a néptánc oktatás a város összes általános iskolájában elindulhat majd. Az előadásokon, a különböző fesztiválokon és versenyeken tájegységeknek megfelelő, autentikus öltözékben táncolnak a növendékeink, és nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a fontosabb eseményeken élőzenei kísérettel adhassák elő táncaikat. Már szinte hagyománnyá vált, hogy néptáncosaink évente Erdélybe utaznak, hogy az ott élő magyar hagyománynak egy rövid időre részesei legyenek, és feltöltődjenek általa. Kiemelten tehetséges néptáncosaink szintén összemérhetik tudásukat más csoportok táncosaival különböző versenyeken, fesztiválokon, ezenkívül lehetőségük nyílik táncművészeti képzésben továbbtanulni.

Felvételi meghallgatás

A Művészeti Iskolába felvételi meghallgatás útján és egy jelentkezési lap kitöltésével kerülhetnek be a növendékek. A felvételi meghallgatást ebben a tanévben május 7-8-9-én tartjuk a központi iskola régi épületében. Erről bővebb tájékoztatót találnak majd az iskola honlapján.

Művészeti iskolánkban zeneművészeti ágban választható képzések: fagott, furulya, fuvola, gitár, harsona, hegedű, klarinét, kürt, orgona, szaxofon, szolfézs, trombita, zeneovi, zongora. Terveink között szerepel a cselló és a magánének tanszak elindítása is. 

Néptáncra is ebben az időpontban lehet jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével.

Térítési díjak és tandíjak

Az Alapfokú Művészeti Iskolák országos szinten államilag támogatottak. A 2020/2021-es tanévben az éves egy tanulóra eső állami támogatás összege 458.886 Ft Ehhez a szülők a tankerület által meghatározott összegű térítési díj, vagy tandíj befizetésével járulnak hozzá. A törvény alapján egy növendék csak egy alapfokú művészeti iskolában folytathat tanulói jogviszonyt térítési díj befizetésével. Amennyiben másik művészeti iskolában, vagy művészeti ágban is szeretne részt venni, tandíjat köteles fizetni. A 2022-2023-as tanévben a térítési- és tandíjak összege ITT található.

E-kréta rendszer

Alapfokú Művészeti Iskolánk önálló e-kréta rendszerrel rendelkezik, melyet itt érhetnek el:

https://klik032498101.e-kreta.hu/

Alapítvány

Lehetőség van már alapítványon keresztül támogatni működésünket. 

Gyömrői Művészeti Alapítvány

Bankszámlaszám: 12010611-01426143-01000006

Közlemény:  támogatás (vagy a növendék neve)

Elérhetőségeink

Művészeti vezető: Hortobágyiné Pók Szilvia

Telefon: (29)-330-135, +36-30-210-6859

E-mail: weores.muveszeti.iskola@gmail.com

 

Célunk, hogy növendékeinkkel megszerettessük, és életük fontos részévé tegyük a táncot és a zenét. Zárszóként ezért Kodály Zoltán gondolatát idézzük, mely pedagógiai programunk mottójaként is szolgál:

„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi (…) azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.”