A zeneóvodai foglalkozások módszertanának kidolgozása során kezdettől fogva a gyermekközpontú nevelés áll a figyelem középpontjában. Mivel az országban a zeneóvodára és zenebölcsődére nincs központilag kidolgozott nevelési tematika, így a foglalkozásokat vezető pedagógus feladata, hogy összeállítsa az adott korosztálynak szóló dalokat, mondókákat, népi gyermekjátékokat, figyelve arra, hogy a csoportban milyen személyiségű és készségű gyermekek vannak. Napjainkban a magyar gyermekdalok mellett igény jelentkezik arra, hogy a környező népek dalait, az európai gyermekdalokat is megismerjék a gyermekek. A foglalkozás résztvevői interaktív módon, személyes élmények megélésével kerülnek közelebb a zenei kultúrkincshez.