Készségvizsgáló felvételink

    • A zeneiskolai képzés( kezdődhet zeneovival-itt nincs felvételi!) az előképzővel indul (heti 2×45 perc), majd egyéni adottságok szerint, egy vagy két év szolfézs előkészítés után lehet hangszert választani. A növendékek ettől kezdve heti 4 (max.6) foglalkozáson vesznek részt.
  • Hangszeres órák: heti 2×30 perc, egyéni oktatás. Kötelező csoportos tárgy: szolfézs, heti 2×45 perc (helyi adottságoktól függően lehet heti egyszer 90 perc). A szolfézs tanulmányokat a 4. szolfézs osztály után előrehozott alapvizsgával lehet lezárni. Ezután a növendékek a kötelezően választható tantárgyakból választanak (zeneirodalom, Fuvolazenekar, kamarazene, 2. hangszer, Kórus). Hangszeres tárgyakból a 6. évfolyam elvégzése után lehet alapvizsgát tenni. Ez a továbbképző évfolyamokra való továbblépés feltétele. 
    • Célunk, hogy növendékeink különböző kamaracsoportokban, együttesekben gyakorolják az kamarazenélést és szerezzenek közös koncertélményeket. Az egyéni hangszeres képzés megkezdésének ajánlott életkora az általános iskola 2.- 3. osztálya.
    • Növendékeink elsősorban a 6-22 éves korosztály képviselői, zeneóvodánkban a 4-6 éves gyermekekkel foglalkozunk.
    • Az oktatás térítési-díj, tandíj köteles. Ld. külön. A zeneiskolába való jelentkezést képességvizsgáló felvételi előzi meg
  • Táncművészeti tanszakunk: Táncművész tanárink vezetésével kiemelkedő szakmai fejlődési lehetőséget kínál az érdeklődőknek. Rendszeresen szerveznek bemutató órákat növendékeinknek. A képzés megkezdésének életkora 2. osztálytól lehetséges.