ERZSÉBET ÚT
ALSÓ TAGOZAT

Az Erzsébet úti egység bemutatása

 

Az Erzsébet úti alsótagozatunk évfolyamonként két osztállyal dolgozik. A délelőtti órák után a délutánban napközis foglalkozásokat biztosítunk a gyermekek számára 16 óráig, 17 óráig pedig összevont ügyeletet. Iskolánkban a játék a friss levegőn, az udvaron mindennapos lehetőség. Munkatervünket minden évben a gyermekek igényeihez, életkori sajátosságaihoz igazodva állítjuk össze. Ebben kiemelt szerepet kap nálunk a környezetvédelem, az egészséges életmódra nevelés, hagyományaink megélése. Néhány ehhez kapcsolódó program: Népmese napja, Papírgyűjtés, Állatok világnapja, Egészség hét, Advent, Mikulás, Weöres Sándor napok, Húsvét, Pünkösd, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja, Gyereknap, ÖKO hét. Ezen kívül természetesen bekapcsolódunk az aktuális témahetekbe is: Digitális témahét, Pénz7, Kódolás hete, valamint részt veszünk a Lázár Ervin Programban is. 

Az iskola tantermeiben projektor, számítógép emeli az oktatás színvonalát. Tanításunk tevékenységközpontú, igyekszünk minél több játékos, innovatív pedagógiai módszert alkalmazni, hogy így motiváljuk az iskolánkba járó gyerekek érdeklődését. Pl.: GeoMatech, LEGO Education, Sakkpalota progam.

Intézményünk integrált nevelést folytat, a pedagógusok munkáját pedagógiai asszisztensek, gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, iskolapszichológus és szociális segítő támogatja. 

A fejlesztések, felzárkóztatások mellett kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra is. A tehetséggondozás iskolánkban osztályon belüli differenciálással és egyéni tehetséggondozással történik, valamint különféle szaktárgyi, sport, művészeti szakkörök kialakításával. Ezekbe a szakkörökbe beválogatással történik a bekerülés. Intézményünk 2010. óta Kiválóra minősített Tehetségpontként is működik. 

Művészeti intézményként a délutáni órákban néptánc-, hangszeres- és szolfézsoktatást biztosítunk az érdeklődők számára.

Az iskolába készülő gyermekek számára Csemetekert programunk működik, amivel megkönnyítjük az óvoda-iskola közötti átmenetet. A tanév végén pedig „Fecskeröptető” táborban ismerkedhetnek meg a tanító nénikkel a már beiratkozott kis elsősök.

Intézményünk a város kulturális életében is nagy szerepet vállal. Rendszeresen részt veszünk a város által szervezett eseményeken. Együttműködési megállapodást tartunk fent több helyi szervezettel, alapítvánnyal. 

A szülőkkel jó kapcsolatot ápolunk, egy összetartó, segítőkész szülői munkaközösséget alakítottunk ki, akik segítségével minden évben sikeres rendezvényeket, programokat tudunk szervezni az iskolában tanuló gyerekeiknek. 

Az elmúlt időszakban számos pályázatban vettünk részt, amely során nemcsak rengeteg élményben és programokban volt részük a gyerekeknek, hanem intézményünk felszereltsége, eszközellátottsága is fejlődött.

Az ÖKO munkacsoport hatékonyan működik nálunk. 2010. óta rendelkezünk az ÖKO iskola címmel. Minden évben egy nagyon színes programtervvel készülünk a gyerekeink ÖKO szemléletének kialakítására és fejlesztésére. 

Ez a sokrétű, gyerekközpontú és nem utolsó sorban vidám iskola szeretettel várja leendő tanulóit!