E-kréta

Mi az iskolai elektronikus ügyintézési szolgáltatások bevezetésének célja?
Jelenleg a köznevelési intézményekben a különböző ügyek intézéséhez mindenképpen
szükséges a személyes megjelenés. Az e-Ügyintézés megvalósulásával elegendő
lesz a megfelelő kérvények, nyilatkozatok, igazolások elektronikus benyújtása
a KRÉTA rendszeren keresztül. Az elektronikus megvalósítás során megtörténhet
a hiánypótlás kezelése, a határozathozatal és a fellebbezési eljárás folyamatának
dokumentumkezelése. A fejlesztés során a KRÉTA rendszer összekapcsolásra kerül
a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal (pl.: ügyfélkapu), így
a szülők authentikációja az ügyintézés során szabályozottan megtörténhet. A projekt
során elektronikus fizetési megoldások, és ezekhez kapcsolódó hivatali ügyintézést
elősegítő rendszerek (gazdálkodási és HR rendszer) bevezetése is történik.
Az e-Ügyintézés Tanulói/Szülői/Gondviselői oldalról
Az e-Ügyintézés teljes körű megvalósulásával a Tanulói/Szülői/Gondviselői jogosultsággal
rendelkező felhasználók kérelmet (kérelmeket), jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat,
felmentéseket és egyéb dokumentumokat nyújtanak be a köznevelési intézmények
felé elektronikus formában a rendszeren keresztül. Ehhez lehetőségük van
dokumentum sablonok letöltésére, megszemélyesítésére, a dokumentumok mentésére
és a rendszerbe történő visszatöltésére. A felhasználói felületen keresztül ügyeik nyomon követésére.
További információkat a KAFFEE projekt tájékoztató kiadványban olvashatnak.

KRÉTA rendszerbe történő belépési problémák esetén az alábbi e-mail címekre írjanak kolléganőinknek:

Általános iskola: Titkárság: Konrádné Kozma Katalin konradnekata@weoresiskola.com 

Művészeti iskola: Dezső Melinda melinda.d@weoresikola.com

Eseménynaptár

Csengetési rend