BOLDOG ISKOLA

NEVELJÜK BOLDOGSÁGRA IS A GYERMEKEKET!
BOLDOGSÁGÓRÁK A WEÖRES ISKOLÁBAN

Iskolánk a 2015/2016-os tanévtől vesz részt a Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet programjában. A teljes Boldogságóra-program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.
A résztvevő osztályok havonta legalább egy boldogságórát tartanak első sorban osztályfőnöki, etika illetve magyar órák keretében. Az iskolára jellemző tanulásszervezési eljárásokat alkalmazva, rengeteg szituációs gyakorlattal, mozgással,
énekkel és prof. dr. Bagdy Emőke által összeállított relaxációs gyakorlattal színesítve dolgozzuk fel a témaköröket. A foglalkozások lényege a pozitív életszemléletre való képesség elsajátítása, személyiségfejlesztés, nem pedig egy problémamentes életmodell felállítása.
A résztvevő gyerekek sokkal nyitottabbak, érdeklődőbbek és kreatívabbak lettek. Erősödött az önbizalmuk, fokozódott koncentrációs képességük, kitartásuk, fejlődött a divergens gondolkodásuk. Javultak társas kapcsolataik, tudatosabban
kommunikálnak egymással, beszélnek az érzelmeikről, és nagyobb együttérzéssel fordulnak egymás felé. A pozitív élményállapotok pozitívan hatottak a mentális teljesítményre.

Kollégáimmal szívesen vállaltuk azt az feladatot, hogy boldogságra is neveljük a
gyermekeket. Bár szokásainkat a családunkból, múltunkból hozott minták alakítják, de fejben dől el minden! Célunk ezért, hogy a gyermekek ismerjék meg önmagukat, vegyék észre azokat az apró örömöket, melyek ott vannak körülöttünk, merjenek álmodni, merjenek változtatni, hiszen tudjuk:

„Amit az emberi elme el tud képzelni, amiben hinni tud, azt meg is tudja valósítani.” (N. Hill)

Hochreinné Kókai Ibolya

Eseménynaptár

Csengetési rend