INTÉZMÉNYÜNKRŐL

Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!

 Iskolánk mottója Weöres Sándor szavait idézve “az emberi élet: út”.
Mi ezen a tanulási, felnőtté válási úton szeretnénk a gyermekeket, családjaikat támogatni és segíteni. Annak ellenére, hogy nagy létszámú intézmény vagyunk, szeretnénk minden gyermek számára a saját fejlődési útját biztosítani, saját személyiségének a segítséget megadni. Ehhez tartjuk fontos eszköznek a tehetséggondozási rendszer működtetését, a választható órák kínálatát (2. idegen nyelv, ECDL-számítástechnika, sport, dráma-színjátszás), a felzárkóztatást, az iskolai és nemzeti hagyományok ápolását, a személyes nyomon követésre való törekvést és a megújuló nevelést és oktatást. Oktató – nevelési tevékenységünk célja, hogy diákjaink személyisége fejlődjön, a középiskolában és a felnőtt életben egyaránt jól használhassák a nálunk megszerzett képességeket, tudást. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekek és felnőttek közösségi együttműködése valósuljon meg.Iskolánk is egy fejlődési úton halad, folyamatosan tanul és fejlődik intézményünk szakmailag és technikailag egyaránt. Tudjuk azt is, hogy csak a családokkal együtt tudunk segíteni diákjainknak, ezért kérjük az Önök támogatását is legyen gyermekük akár alsós, akár felsős!  A diákok aktív részvételére is számítunk:

“A tanár nem varázsló, hanem kertész. Gondoz és ápol benneteket. Felnőni azonban nektek egyedül kell…”  (Eric Kastner)

Célunk az, hogy minden gyermek a tőle telhető legjobb teljesítményt tudja nyújtani, sikereket érjen el az iskolában. Ehhez úgy gondoljuk, gyermekének segítségre, támogatásra van szüksége. Ezért elengedhetetlen a családi ház és az iskola között egy jól működő, szorosabb kapcsolattartást kialakítani. Kérjük, legalább 2-3 hetente vegye fel a kapcsolatot az osztályfőnökkel és szaktanárokkal, jelenjen meg a fogadó órán és szülői értekezleteken! Az iskola telefonszámán (06-29-330-135) történő egyeztetés alapján keresheti meg az osztályfőnököt, szaktanárokat, szükség esetén az iskola vezetését. Kérjük, odafigyelésével és együttműködésével támogassa Ön is gyermekét! Szeretnénk egy olyan szülői támogató közösséget, hálózatot is kialakítani, amellyel mindennapi kapcsolatot tudunk tartani. A szülői munkaközösség tagjai mellett minél több édesapát és édesanyát, sőt nagyszülőt szeretnénk bevonni.  Az együttműködés lényegét abban látjuk, hogy közösen formáljuk az iskola jövőjét, meghallgassuk egymás véleményét és ötleteit beszélgetéseink során. Majd a közösen kijelölt célokat együtt hajtsuk végre, sok szülőt vonjunk be az iskolai programokba, támogatókat és segítőket keresünk rendezvényeinkhez és az iskolai munkálatokhoz, tevékenységekhez.
Ha Ön úgy gondolja, hogy szeretne Ön vagy családtagja a patronáló szülők csapatához csatlakozni, akkor kérjük, gondolja át, milyen területen tudna segíteni!
Szeretettel várjuk, ötleteit és támogatását előre is köszönjük!(Telefonon vagy a szülői értekezleteken jelezheti szándékát, ill. bármilyen támogatási felajánlását.)

Eseménynaptár

Csengetési rend