ÖKOISKOLA

Környezeti nevelésünk egyik alapvető célja diákjainkban egy olyan szemléletmód kialakítása, mely képessé teszi őket arra, hogy aktív résztvevői lehessenek saját közösségük fenntarthatóvá alakításának és fenntartható módon való működtetésének. Célunk elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását, diákjaink váljanak képessé a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére.

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink:

A „jeles napokról” (autómentes világnap, nemzetközi gyaloglónap, állatok világnapja, víz világnapja, Föld napja, madarak és fák napja) előadásokkal, műsorokkal, akciókkal, versenyek és kiállítások szervezésével emlékezünk meg.

Évek óta nagy sikerrel működik iskolagomba programunk, a tantárgyi kapcsolódást figyelembe véve 2. évfolyamos tanulóink bevonásával. A program által diákjainknak szórakoztató feladatokon keresztül elméletben és gyakorlatban is lehetőségük nyílik megismerni a gombák világát.

A tanórán kívüli tevékenységek, kirándulások keretében alakítjuk ki a biológiai sokféleség szemléletét. A természet tiszteletére, a természettel való összhang kialakítására a téli hónapok alatt folyó madárbarát tevékenység nyújt remek lehetőséget. A madáretetetéssel kapcsolatos tárgyi tudás átadásán túl a kreatív tevékenységre, takarékosságra és esztétikai nevelésre is kiváló alkalom nyílik a téma kapcsán, például hulladék felhasználásával, madáretető készítése által.

Iskolák a 2020/2021-es tanév során elnyerte az MME Madárbarát iskola címét. Rendszeresen látogatjuk városunk gazdag természeti adottságokkal rendelkező Tőzeges-tavat és a körülötte 2016-ban kialakított tanösvényt. Kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy a tanulók ismerjék meg és legyenek büszkék városunk természeti szépségeire és kulturális értékeire. Tanulóink aktívan és eredményesen vesznek részt a városi, területi és országos szinten megrendezésre kerülő ökológiai témájú vetélkedőkön, képzőművészeti pályázatokon, vers- és prózamondó versenyeken, illetve sportrendezvényeken.

Az újrahasznosítható hulladékok közül a papír- illetve műanyag hulladékot az egész év folyamán szelektíven gyűjtjük, évente egy alkalommal pedig részt veszünk az országos Sulizsák programban. Folyamatosan zajlik a veszélyes hulladékok közül a használt elemek, kis méretű akkumulátorok, feleslegessé vált mobiltelefonok, további „e-kütyük” gyűjtése a PontVelem program keretein belül. Ezen felül tanulóink az elhasznált étolajat is behozhatják iskolánkba, amelyek szintén a PontVelem program jóvoltából tudunk értékesíteni.

Eseménynaptár

Csengetési rend