FELSŐ TAGOZAT

Bemutatkozunk…

„ Az emberi élet: út…”

 

Iskolánk felső tagozatán, a Központi épületben közel 400 diák tanul évfolyamonként négy párhuzamos osztályban. Szeretnénk minden gyermek számára a saját útját támogatni, saját személyiségének a segítséget megadni. Egy olyan környezetet biztosítani, ahol a gyermek biztonságban érzi magát, odafigyel másokra és rá is odafigyelnek, segítséget kap a mindennapokban való eligazodásban. Értéknek tekintjük nemzeti hagyományainkat, környezetünk megismerését, védelmét.

Nevelőtestületünk próbál folyamatosan reagálni, új eszközöket, módszereket, utat keresni, amivel a gyerekeket és családjaikat támogatni tudjuk a felvetődő kérdések kezelésében. Törekszünk az együttműködés módszereinek kialakítására, az esetleges konfliktusok építő módon történő megoldására. Igyekszünk a diákoknak olyan módszereket adni, amivel az online világban is biztonsággal vehetnek részt. Célunk, hogy személyiségüket megtartva, azt kibontakoztatva, a középiskolában és majd a felnőtt életben is, kiegyensúlyozott, a helyzeteket ügyesen megoldó, döntéseiket mérlegelve, de bátran meghozó fiatalokká váljanak. 

Az oktatásban a sokszínűség, a széles kínálat jellemez bennünket. Együtt élnek a hagyományos módszerek a digitális eszközökkel. A diák a felső tagozat alatt kipróbálhat, megismerhet a tanórákon számtalan oktatási módszert, tanulási technikát, részt vehet sokféle tanórán kívüli foglalkozáson, választható órán. Ezeket gyakran osztálykereten túl, akár más évfolyamok diákjaival is. Így az általános iskola végére sok új képességgel bővül, információt szerez önmagáról, valódi érdeklődéséről, képes önállóan ismereteket szerezni. A pályaválasztásban, a középiskolai életben ez a sokféle hatás segíti a tanulók jobb eligazodását.

 

Céljaink elérése érdekében végzett átfogó tevékenységeink iskolai szinten:

 

 • Tehetséges Gyerekek Köre néven az Országos Tehetséggondozó Hálózat tagjai lettünk, tehetségpontunk kiváló minősítést kapott, tehetségpályázatokat működtetünk.
 • Örökös Öko-iskola cím birtokosai vagyunk.
 • Több országot összekapcsoló ERASMUS- projectet működtetünk az adott időszak pályázati lehetőségeinek megfelelően.
 • Testvériskolai kapcsolatok ápolunk 
 • Részt veszünk a Határtalanul projectben, ahol a határon túli magyarság kultúrájával, történelmével ismerkedhetnek meg, személyes barátságokat alakíthatnak ki a gyerekek.
 • Csatlakoztunk a Boldog Iskola programhoz és a Békés Iskola program szakmai elemeit használjuk, ezekkel a módszerekkel az iskolai közösség és a gyerekek személyiségének fejlődését tudjuk támogatni.
 • Épületünkben ECDL-vizsgaközpont működik, diákjaink választható óra keretében elvégezhetik ingyenesen a képzést, majd helyben vizsgát tehetnek.
 • Rendszeresen pályázunk oktató-nevelő tevékenységünk megújítása érdekében, ill. együttműködünk más intézményekkel szakmai kérdésekben.
 • A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ Bázis iskolája vagyunk. Ezen keretek között képzéseket tartunk, részt veszünk jó gyakorlatok továbbadásában.

Különleges tantárgyaink:

 • tanulás tanulása (tanulásmódszertan) modul ismereti beépítve a tantárgyi keretekbe, osztályfőnöki órába
 • matematikai kompetenciafejlesztő óra
 • szövegértés kompetenciafejlesztő óra
 • felvételi előkészítő óra matematikából és magyarból, idegen nyelvből

 

Választható óráink:

 • második idegen nyelv (német, olasz, angol) 7. évfolyamtól
 • számítástechnika, ECDL 5-8.évf.
 • sarkig tárt világ- „környezetvédelmi csoport”
 • matematika és anyanyelvi tehetséggondozás
 • rajz

 

Tehetséggondozó köreink, szakköreink, egyéb csoportjaink:

 • matematikai-logika
 • anyanyelvész- anyanyelvi kommunikáció 
 • német nyelvi kommunikáció
 • angol nyelvi kommunikáció
 • robotika
 • reneszánsz emberműhely – rajzszakkör
 • mindennapi testnevelés foglalkozás évfolyamonként
 • fejlesztő,személyiségfejlesztő foglalkozás lehetősége
 • kórus
 • fizika szakkör

 

Válogatás tanórán kívüli tevékenységrendszerünkből:

 • környezet és természetvédelmi emléknapok, témahetek vetélkedőkkel és előadásokkal, rendhagyó órákkal, pályázatokkal
 • IKT- technológiával megtámogatott projectek
 • pályázati tevékenységhez kötődő közösségi rendezvények (bemutatók)
 • digitális témahét
 • egészségvédelmi és sporthét 
 • Ciklus-show (felvilágosító-program)
 • tematikus projektnapok osztálykeretben és intézményi szinten (témái: balesetmegelőzés, környezetvédelem, pénzügyek, egészségvédelem, névadó, közösségépítés, személyiségfejlesztés, pályaorientáció)
 • nemzeti ünnepek és ezekhez kapcsolódó interaktív feladatok
 • iskolabajnokságok (floorball,  kidobó, streetball, ping-pong, stb) 
 • iskolakarácsony
 • vidám gyereknap
 • farsang a 8. osztályosok nyitótáncával
 • tanulmányi versenyek minden területen
 • tanulmányi utak, együttműködések más intézményekkel (Öveges-laborproject, Madárles, Kutatók Éjszakája)
 • sportversenyek
 • diákönkormányzati rendezvények, versenyek, pályázatok
 • kiállítások képzőművészeti és tanórai projectmunkákból
 • művészeti előadások
 • iskolai könyvtár, irodalmi délutánok
 • természetjáró túrák, tábor egyéb táborok (képzőművészeti, honismereti, vándor-, kerékpár-vízi-)
 • színház-, opera-, múzeumlátogatás