Tehetségpont

tlogo1

Iskolánk a Pedagógiai Programjába beillesztett tehetségfejlesztő programmal dolgozik a 2009/2010-es tanévtől. Munkánkat t az Országos Tehetségsegítő Tanács is elismerte, és azóta, a térségben egyedülállóan, Kiválóra Akkreditált Tehetségpont lettünk. Tanulóink szavazata alapján felvettük a Tehetséges Gyerekek Köre nevet, amelyhez a gyerekek logót és szlogent is terveztek.

Tehetségfejlesztő programunk fő célja:

Az elsődleges cél a gyermekek képességeinek feltárása és intenzív fejlesztése – keresve a hatékony pedagógiai eszközöket. Ebben fontos szempont az általános intellektuális képességek és a speciális képességek párhuzamos fejlesztése.

Ugyanakkor kiemelt része a célkitűzésnek a személyiségfejlesztés (pl. motiváció, önismeret, alkalmazkodás, moralitás, viselkedéskultúra stb.) is.

A tehetséggondozás feladata:

A kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat segítse képességeik kibontakoztatásában és elősegítse, hogy alkotó egyénekké váljanak.
Ehhez egyrészt fel kell térképeznünk miben tehetséges az adott tanuló, másrészt rá kell jönnünk, mire van szüksége tehetsége kibontakoztatásához.

A tehetséges gyermekekkel való foglalkozás során is fontos változtatásokat, jó eredményeket hozhat, ha szem előtt tartjuk a következőket:

  •   A tanulás nem az iskolára való felkészítés vagy a házi feladat elvégzése, hanem a világ szabad felfedezése.
  • A gyerekek akkor is tanulnak, ha közben jól érzik magukat.
  • A gyerekek olyasmit is megtanulnak, amit nem tanulási céllal adunk a kezükbe.
  • A dolgok sokkal tanulságosabbak (és érdekesebbek) lehetnek, ha megfordítjuk, szétszedjük, megszagoljuk és elképzeljük őket kívülről, belülről, más idői és téri dimenziókban.
  • A világ nem ér véget az iskola kapujánál, a tananyagon, az iskolán, sőt a tudásunkon kívül is létezik világ.

Iskolánkban fontos szerepet kap a tehetséggondozás, a kiemelkedő képességű gyerekek azonosítása és fejlesztése.


A tehetséggondozás keretei

  • tanórai dúsító program
  • a csoportos és egyéni differenciálás
  • a délutáni foglalkozások

Tehetséggondozó foglalkozások a 2016-2017-es tanévben

Tehetségdíjazottjaink 2016-ban

Tehetségdíjazottjaink 2014-ben:
Debreczeni Kincső  és Márkus János

Tehetségdíjazottjaink 2013-ban:
Török Péter, Hangyás Eszter, Zahora Mary Jane

Iskolánk Tehetséggondozó programja

Aktualitások

WSÁIMI pedagógusai mindig nagy hangsúlyt fektettek a tehetséges gyerekekkel való foglalkozásra, közben egyre erőteljesebben fogalmazódott meg az az igény, hogy tudatosabban, szakszerűbben kellene támogatni, segíteni, fejleszteni tehetséges tanulókat az iskola falai között.
Éves munkatervünkben mindig szerepel a versenyekre való felkészítés, versenyek szervezése, lebonyolítása, műsoros rendezvények szervezése-ahol lehetőséget kapnak a tehetséges tanulók a bemutatkozásra-, néptánc bemutatók, zeneiskolai koncertek, kézműves szakkörök, táborok megvalósítása, nyílt napok rendezése.
A tanórán és a tanórán kívüli formák gazdagítása mellett új formaként kívánjuk kialakítani a tehetséggondozó program kidolgozását, képességet és logikai készséget fejlesztő foglalkozásokat. Fontosnak tartjuk a versenyeken való részvételt, nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni az egyénre szabott fejlesztésre. A szülőkkel való kapcsolattartás és párbeszéd, az. együttműködés nélkülözhetetlen ebben a programban, a mérések eredményeiről, a tehetséggondozás fontosságáról a szülőknek tájékoztatókat, fórumokat szervezünk.
Kollégáink számára tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzések szervezését tervezzük.
Kisiskolás korban az alapozó munkát tekintenénk kiemelkedőnek, a tehetség általános képességeihez tartozó elemeinek hatékony fejlesztését.
Felső tagozaton a megjelenő speciális képességek azonosítását, gondozását, fejlesztését, nyomon követését tartjuk fontosnak.
Kiemelten foglalkozunk a tanítás tanítása, a matematikai logika,a szövegértés, az önismeret fejlesztésével, a  kortársi kapcsolatok ápolásával, a kommunikációs képesség javításával.

A program megvalósulásának színterei:
– tanórai differenciálás
– irányultsági órák keretében a matematikai logika, a szövegértés, a tanulási technikák elsajátítása
– könyvtárhasználat
– versenyeztetés (humán, reál, természettudományos, idegen nyelvi, sport, művészeti)
– szakkörök
– fakultációs órák
– egyéni fejlesztések
Művészetoktatás
Szabadidős tevékenységek:
– játszóházak
– színház- és mozi látogatások
– tanulmányi kirándulások
– nyári táborok
– szaktáborok
– iskolaújság szerkesztése
– versenyek (szaktárgyi, sport)
– gyermeknap
– iskolai ünnepélyek, rendezvények

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács mind Magyarországon, mind a határon túli magyarlakta részeken kezdeményezi és támogatja Tehetségpontok megalapítását. A Tehetségpontok abban segítenek, hogy
– az érdeklődő fiatalok kapjanak hatékony segítséget tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához, minél teljesebb és minél személyesebb információhoz jussanak a különböző tehetséggondozó lehetőségekről;
– az intézményi, helyi, térségi és regionális tehetséggondozó kezdeményezések minél intenzívebb kapcsolatrendszert tudjanak kiépíteni egymással, a tehetséges fiatalokkal, a tehetséges fiatalok környezetével (szüleivel, tanáraival, stb.), a tehetséggondozásban jártas szakemberekkel, és a tehetséggondozást segítő önkormányzati, egyházi, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal és magánszemélyekkel, és hogy a tehetséggondozó kezdeményezések minél több emberi és anyagi erőforrást tudjanak bevonni a tehetségsegítés folyamatába.

A Tehetségpontok négy általános feladatköre:
a) tehetségazonosítás,
b) tehetséggondozás,
c) tehetség-tanácsadás,
d) Tehetségpontok hálózatába való bekapcsolódás

Aktualitások
– Újabb cikk jelent meg rólunk a Géniusz portálon>>>
– Lakatos Patricia tehetséges tanulónkról a Géniusz Portálon megjelenő cikket itt olvashatják>>>
– Tehetségpontunk új díjat alapított, mellyel a tehetséggondozási programunkban résztvevő, legkiemelkedőbb tanulóinkat jutalmazzuk minden tanév végén. Idén Lakatos Patricia, Fülöp Sebastian Hunor, Grandpierre Ivett és Seres Alexa tanulónk vehette át ezt az igen dekoratív díjat. Részletesebben>>>
– Az Oktatásért Közalapítvány pályázatán 800.000 Ft-ot nyertünk tehetséggondozási tevékenységünkhöz tovább>>>
– Ízelítő a Szivárvány tehetséggondozó csoport munkájából tovább>>>
– Kiválóra értékelt Tehetségpont lettünk! Tehetségpontunk neve: Tehetséges Gyerekek Köre (TEGYEK) lett, bővebben
– A Magyar Géniusz Program keretében első ízben került sor a tehetségsegítő intézmények minősítésére.
A Géniusz hálózatához tartozó több mint 400 Tehetségpont közül iskolánk tehetségpontja a Tehetséges Gyerekek Köre is jogosult lett az akkreditált kiváló tehetségpont cím viselésére a következő három évben.
A Tehetségpontok II. Országos Konferenciáján – 2011. február 5-én- vehette át intézményünk – az akkreditáció eredményét igazoló dísztáblát és oklevelet. Az eseményről megjelent cikk a Régió újságban>>> és a Gyömrő magazinban>>>