FELSŐ TAGOZAT

Író-olvasó találkozó Tittel Kingával

Író-olvasó találkozó Tittel Kingával

Ismered a Kockásfülű nyulat, vagy Süsüt, esetleg tudod hol van a Holdjáró "állomása" Budapesten? Tudod ki Kolodko Mihály? S mi köti össze őket? Tudtad, hogy akár hajóval is közlekedhetnénk a 4-6-os villamos vonalán?  Vagy, hogy mit nevezünk Budapest kacsájának?...

Netfit  mérés 2021.

Netfit mérés 2021.

Szeretnénk segíteni a diákok felkészülését az évközben elvégzendő Netfit mérésre, melyet minden évfolyamon, és minden évben elvégeznek a testnevelő kollégák. Az alábbi videók segítséget adnak, hogy a tanulók minél helyesebben végezhessék  el a gyakorlatokat....

A Magyar Diáksport napja

A Magyar Diáksport napja

Magyar diáksport napja alkalmából vetélkedőt hirdettünk a felső tagozaton. A tanulók az iskola aulájában lévő kódlapon szeptember 23-a , csütörtök délig adhatják le a megoldásaikat.
A kérdéseket alább olvashatjátok!

Határtalanul pályázat

Határtalanul pályázat

A Határtalanul Program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul a nemzeti összetartozás operatív programja. A program keretében...

Mindennapos testnevelés

Mindennapos testnevelés

MITE=mindennapos testnevelés A mindennapos testnevelés délutáni foglalkozásokat (a délelőtti három órán tanórai testnevelésen túl) minden évfolyamon a tanórákhoz kapcsolatosan több csoportban szervezzük. A foglalkozásokon azok  diákok vesznek részt,akik iskolán kívül...

Érzelmi intelligencia

Érzelmi intelligencia

A nevelés területén szívügyünk az érzelmi intelligencia fejlesztése. Az érzelmi nevelésen keresztül a tanulók általános kompetenciáit fejlesztjük, így segítve azt, hogy jól érezzék magukat, és csökkenjenek a rossz közérzet kockázatai. Az érzelmi nevelés  felvértezi a...

Robotika

Robotika

Intézményünkben évek óta foglalkozunk a Robotikával: 2017-18-as tanévben az Irány a Mars programban, a 2018-2019-es tanévben a „Tervezzünk, alkossunk 3 D-ben” programban 25 tanulóval dolgoztunk. 2019-től a VEKOP-7.3.3-17-2017-00001 projekt keretében Problémamegoldás...

Öveges

Öveges

A fizika tantárgy fontos feladata a diákok természettudományos szemléletének kialakítása. Azt az attitűdöt kell a diákokban kialakítani, hogy a természet megismerhető, működése a természeti törvények segítségével leírható. Az alacsony természettudományos óraszámok, és...

ECDL

ECDL

Tehetséggondozás: Számítástechnika választható tantárgy Intézményünkben a felső tagozatban lehetőségük van informatika területen tehetséges gyerekeknek ECDL vizsgát tenni. A Választható informatika tantárgy heti 1 órás, ismeretanyaga alapján felkészít a világszerte...

Fizika szakkör

Fizika szakkör

A fizika oktatásának célja, hogy a tanuló aktív problémamegoldóként korszerű tudományos ismereteket és készségeket sajátítson el. Fontos feladat a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek fejlesztése is. A fentieken kívül kiemelkedően fontos feladat a megfelelő...

Honismereti tábor

Honismereti tábor

Több évtizedes hagyományt őriz népszerű honismereti táborunk. Célunk hazánk különböző tájegységeinek minél behatóbb feltérképezése határon innen és túl. Eközben népünk hagyományaival, országunk természeti értékeivel, épített és kulturális örökségével ismerkedünk....

Ciklus show és Férfi küldetés

Ciklus show és Férfi küldetés

  Évek óta színesíti a felső tagozatos gyerek iskolai életét a Ciklus show és Férfi Küldetés elnevezésű program. Az esemény központi gondolata: a serdülő fiúk és lányok önképét és életérzését nagymértékben meghatározza, milyennek tapasztalják meg és értékelik a...

Természetjáró tábor

Természetjáró tábor

Nyaranta pályázati forrással megtámogatva természetjáró tábort szervezünk, ahová 5-8.osztályos diákok jelentkezhetnek. Olyan felső tagozatos diákok jelentkezését várjuk, akik szeretnek sportolni, s készen állnak izgalmasabbnál izgalmasabb kalandokban részt venni! A...

Idegen nyelv

Idegen nyelv

Választható német,angol,olasz nyelv mint második idegen nyelv   évfolyamtól iskolánkban felvehető a második idegen nyelv heti két órában választható óra keretében. A választható órák célja: kommunikáció kiemelt fejlesztése, beszédközpontúság, használható...

Jeles napok, hetek

Jeles napok, hetek

Az iskolai napok közül kiemelkednek a nemzeti ünnepek, jeles napok, az iskola rendhagyó napok. Intézményünkben a nemzeti ünnepek mellett egyedi a Weöres Sándor nap, a Pályaorientációs nap, a környezetvédelemhez kötődő nevezetes napok- hetek, az Egészségvédelmi hónap,...

Túrák, táborok

Túrák, táborok

KIRÁNDULNI VOLNA JÓ? Egymásra figyelő, szeretetteli légkörben kapcsolódunk a természethez, társainkhoz és önmagunkhoz. Tarts velünk a felső tagozatban az őszi és tavaszi egy napos kirándulásokon.  Ha még több kalandra vágysz, gyere velünk túrázni és sátorozni 5 napra...

Tanulásműhely

Tanulásműhely

A foglalkozás célja, hogy a tanulók az önálló tanulásukba beilleszthető hagyományos, játékos és digitális módszerekkel ismerkedjenek meg, majd ezt a gyakorlati tevékenységükbe beépítsék…hiszen a tanulás egész életükben jelen van. Ehhez a program során: a tanulók...

Rajz

Rajz

Választható óra, szakkör, rajztábor A tanulók az ötödik évfolyamon választott órai keretek között, majd a többi évfolyamon szakkör formájában foglalkozhatnak a képzőművészettel a tanórákon túl.  A grafika, festés sok-sok módszerével megismerkedhetnek a...