A tanórák keretében zajló gazdagító program célja, hogy diákjaink egyéni érdeklődésüknek, tehetségterületüknek megfelelő támogatást kapjanak a magyar nyelv és irodalom órán.

A program kiemelt céljai:

  • Egyéni önkifejezési formák támogatása (versmondás, prózamondás, próza és versalkotás, képzőművészet, színjátszás)
  • A nyelvi és gondolkodási készségek és képességek tudatos együttfejlesztése játékkal, rejtvénnyel és újszerű pedagógiai módszerekkel 
  • Az intelligencia területek komplex fejlesztése (társterületek: vizuális, mozgásos, zenei)
  • Egyéni tanulási stílusok feltárása, annak megfelelő tanulás-módszertani fejlesztés
  • A digitális tanulási módszerek hatékony használata
  • A diákok által tanult ismeretek összekapcsolása, együtthasználása – így a program eredményei minden tanulási területen,a teljes személyiségben jelentkeznek…

Eseménynaptár

Csengetési rend