Tehetségpalánták eszköztára

TEHETSÉGPALÁNTÁK ESZKÖZTÁRA

 

A Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a 2017/2018-as tanévben sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának cselekvési programja alapján hirdetett, a tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó eszközök beszerzésének támogatására.

A nyertes pályázatban öt tehetséggondozó foglalkozást támogathattunk a megvásárolt eszközökkel.  Feladatunknak tekintettük a problémamegoldó gondolkodásuk fejlesztését, élményalapú, felfedezési tapasztalatokon alapuló tehetséggondozásukat.  A komplex tehetséggondozó foglalkozásokon többletinformációkhoz juthattak a játékok, kísérletek, sajátos eszközök által.

  

Pályázati forrásból beszereztünk logikai, tudományos, lazító, szórakoztató játékokat, kísérleti eszközöket. Programozás alapjait megismertető Blue-Bot robotméhecske csomagokat.

  

Az eszközök által hatékonyan tudjuk fejleszteni tanulóink képességeit, és közelebb visszük hozzájuk a tudományos szemléletmódot. „Amit hallok – elfelejtem, Amit látok – megismerem, Amit csinálok – megtanulom:“ Az eszközök arra adnak lehetőséget, hogy a gyerekek tevékenykedjenek, próbálgassanak, ez segíti a mélyebb megértést, a gondolkodási attitűdök fejlődését és alakulását, az önálló koncepcióformálás képességének kialakítását.

  

A tehetséggondozó foglalkozások sokszínű tevékenysége, eszközrendszerével és módszerével fejlődik a gyerekek szociális kompetenciája, az együttműködésük, a toleranciájuk, a kompromisszumkészségük a csoporton belül. Önállóbbá válnak az ismeretszerzés, szövegalkotás, szövegelemzés területén. Manuális tevékenységük, kifejezőkészségük is fejlődik, gazdagodik. A diákoknak alkalmazniuk és rendszerezniük kell az egyéb tantárgyak tanulása során szerzett tudásukat és készségeiket. A játszva, cselekedtetve tanulás módszer arra is alkalmat ad, hogy fejlesszük a tanulók professzionális magatartását.

 

A természettudományok által magyarázhatók a mindennapok történései, jelenségei, maga a természet és az élet. A matematika eszköz a problémák megoldásához, világunk működésének leírásához. A tanulókhoz a tudományos szemléletmód megfelelő eszközökkel vihető közelebb, ezáltal lehet érthetőbbé tenni a környező világot.  A megszerzett tudás mellett az érzelmi viszonyulás és a környezetbarát szokásrend, az érzelmi ráhatás kialakítása is sikeresebb lesz.

  

A tanév végi foglalkozásokat szülőkkel közös játékkal zártuk.

 

Tervezzünk, alkossunk 3D-ben!

Tervezzünk, alkossunk 3D-ben!

Iskolánk a 2017/2018-es tanévben is sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának cselekvési programja alapján hirdetett, a matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben támogatására kiírt pályázaton.

A pályázaton 1,7 millió forintot nyertünk egy tehetséggondozási programra, amely keretében a 3d-s tervezést és nyomtatást fogjuk megismerni a 3d Akadémia jóvoltából, meglátogatunk 3 egyetemet (Óbudai Egyetem, Debreceni Tudományegyetem, és a komáromi Selye János Egyetem), itt bepillanthatunk a 3d-s nyomtatás és a robotika kutatásokba.

A tanév során októbertől hetente 2 órában 20 tanuló tehetséggondozó foglalkozáson vehet részt, ahol természettudományi tantárgyakhoz fogunk modelleket tervezni, nyomtatni. Folytatjuk az előző tanévben Irány a Mars projektben megkezdett munkát is.

A programokban iskolánk 5 tanára fog részt venni: Tusorné Fekete Éva, Spaitsné Rónaszéki Mária, Velkei Éva, Antalné Csorba Katalin és Klima Eszter. A tevékenységünket folyamatosan követhetik majd blogunkon: https://weores3d.blogspot.hu/

Tusorné Fekete Éva

Irány a Mars! projekt befejezése

Irány a Mars! projekt befejezése

 

 

 

Iskolánk a 2016/2017-es tanévben sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának cselekvési programja alapján hirdetett, a matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben támogatására kiírt pályázaton. 

Munkánkról, tevékenységeinkről videókat, képeket a blogunkonláthatnak.

A nyertes pályázathoz felépített, az egész tanévet átívelő programban 20 diákunk 2 pedagógus (Antalné Csorba Katalin és Tusorné Fekete Éva) irányítása mellett széleskörű csillagászati és programozási ismereteket sajátított el.

A projekt során részt vettünk a Kutatók éjszakája programsorozaton belül az Óbudai Egyetemen a Gyerekegyetem előadásán, illetve Robotika bemutatón. Decemberben érdekes beszélgetést folytattunk Skype-n keresztül Jávorszky Gábor programozóval (Anglia, Oxford) a munkájáról, a programozás tanulásáról.
Az egész éves munka során megismertük a Marsot, Lego robotokat építettünk és programoztunk, és elkészítettük a mi Mars kolóniánkat. Ebbe a munkába Klima Eszter tanárnő is besegített, a 2. félévben.

A tanév végén, májusban, 3 napos táborozáson vettünk részt Budapesten, Csillebérci Szabadidő Központban. A kirándulás során ellátogattunk a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetébe, ahol Kiss László Igazgató Úr fogadott minket. Az óbudai Barátság Szabadidő Park területén található Polaris Csillagvizsgálóban Mizser Attila, a Magyar Csillagászati Egyesület főtitkára tartott egy előadást a csapatnak, majd megfigyeltük a Jupitert távcsövön keresztül.

A csillebérci tábor területén is számos programon vettek részt a diákok: elkészítettük a Naprendszer kicsinyített változatát, űreszközöket építettünk, logikai feladatokat oldottunk meg, de volt csapatverseny, számháború, robotozás és kertmozi is.

Munkánkat több fórumon is bemutattuk. A Digitális Tematikus Héten a felső tagozatos diákok nemcsak betekintést nyerhettek a munkánkba, hanem kipróbálhatták Lego robotok programozását is.

A Mars esten a szülők is megtekinthették az eredményeinket.

A POK Tavaszi Pedagógus Napok keretében az érdeklődő pedagógusokat hívtuk meg egy hangulatos programra, ahol ismertettük a projekt tematikáját, módszereit, eszközeit és a gyerekek bemutatták a munkájukat:

  • Mars (Nasa) filmet (lefordították, feliratozták)
  • Hogyan kolonizáljuk a Marsot-tervek
  • 3D eszközöket terveztünk
  • Sratch játékokat programoztunk
  • A Lego programozás elemeit mutatták be
  • Érdekes programozási megoldások láthattunk.

 

A gyereknapon alsó tagozatos gyerekeknek mutattuk be az elkészült terepasztalunkat és a Lego robotok programozásának alapjait.

 

A projekt végére elkészült a projekttermékünk a Mars terepasztal, és nagyon sok programot írtunk a felépített Lego robotjainkhoz. Munkánkról, tevékenységeinkről videókat, képeket a Galériában láthatnak.

 

 

Beszámoló a csillebérci táborozásról

Beszámoló a csillebérci táborozásról

Iskolánk a 2016/2017-es tanévben sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának cselekvési programja alapján hirdetett, a matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben támogatására kiírt pályázaton.

Bővebben