Táblajáték, társasjáték

Logikai gondolkodás fejlesztése padlórobotokkal

Szótér Tímea

 

A táblajáték, társasjáték tehetséggondozó műhely elsődleges célja a logikai gondolkodás fejlesztése. A csoportba való beválogatás a tanév elején történő mérések alapján zajlik. 

A célok:

Logikus-algoritmikus gondolkodás fejlesztése: többféle megoldási lehetőség keresésével, megtalálásával, megbeszélésével, összefüggések felfedeztetésével.

Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: a szabályok ismeretével kiválasztani a megfelelő stratégiát, amelyet végig is kell vinni a cél eléréséig.

Absztrakciós és szintetizáló gondolkodás fejlesztése: a legjobb, legcélravezetőbb stratégiák keresésével, nyílt végű feladatokkal, divergens problémák felvetésével.

Figyelem, kitartás: maga az izgalmas játék erre készíteti a gyereket. 

Kreativitás: a megértett összefüggések alkalmazása új problémahelyzetekben. 

Szociális kompetenciák: a játékban döntéseket kell hozni, és ezek a döntések kihatnak a játék menetére, ezért a döntésekért a játékosoknak felelősséget kell vállalni. Mindenki másképp juthat el a megoldásig, mindenkinek megvan a saját stratégiája. Sokszor dolgozunk párban vagy csoportban, ezért az egymással történő megfelelő kommunikáció, érvelés nagyon fontos szerepet kap a csoport életében. El kell tudni fogadni mások véleményét, meg kell hallgatni a másik gyerek érveit, és el kell tudni fogadni azt. 

A foglalkozások alkalmával fejlődik a gyermek gondolkodása, képesek lesznek tervezni, stratégiákat kialakítani, elfogadni egymás véleményét. 

Egyszerű táblás játékoktól a stratégiai játékokig sok mindennel foglalkozunk az együttléteink során. Ezen kívül belekóstolunk a robotikába is. A padlórobotok, illetve a Scottie Go társasjáték segítségével ismerkedünk a programozás alapjaival. A velük végzett feladatok során tovább fejlődik a gyermekek algoritmikus gondolkodása, problémamegoldó képessége és a kreativitása. 

Eseménynaptár

Csengetési rend