Határtalanul pályázat

Határtalanul pályázat

A Határtalanul Program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul a nemzeti összetartozás operatív programja.

A program keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról. 

Iskolánk minden évben pályázik a programra, amelyben a 7. évfolyamosok vehetnek részt. Az eddigi úticéljaink: Felvidék, Délvidék, Erdély voltak.

Ha szeretnél részese lenni ennek az összetartozásnak, megismernéd határon túl élő „rokonaink” szokásait, életét, kulturális és természeti értékeit, és büszkén, karöltve énekelnéd velük nemzetünk himnuszát, tarts velünk! Ígérjük, élményekben gazdagon fogsz hazatérni, és olyan csodákban lesz részed, melyekre míg élsz, emlékezni fogsz!

Csengetési rend

Mindennapos testnevelés

Mindennapos testnevelés


MITE=mindennapos testnevelés

A mindennapos testnevelés délutáni foglalkozásokat (a délelőtti három órán tanórai testnevelésen túl) minden évfolyamon a tanórákhoz kapcsolatosan több csoportban szervezzük. A foglalkozásokon azok  diákok vesznek részt,akik iskolán kívül nem sportolnak, táncolnak. A minden tanuló számára biztosított, 5. évfolyamosok úszás oktatása is ezen időkereten belül, felügyelet mellett zajlik. 

Akik szeretnek mozogni, pótolni az órai munkát, osztálybajnokságon képviselni az osztályukat, vagy csak egy jót játszani, várjuk hetente a sportcsarnokban. Mert sportolni jó.

Csengetési rend

Érzelmi intelligencia

Érzelmi intelligencia

A nevelés területén szívügyünk az érzelmi intelligencia fejlesztése.

Az érzelmi nevelésen keresztül a tanulók általános kompetenciáit fejlesztjük, így segítve azt, hogy jól érezzék magukat, és csökkenjenek a rossz közérzet kockázatai.

Az érzelmi nevelés 

 • felvértezi a gyerekeket a kockázatos és érzelmileg nehéz helyzetek megoldására 
 • erősíti a védelmi faktorokat (pl. a függőségek kiküszöbölésére) és kiegyensúlyozott fejlődést biztosít
 • csökkenti a szorongást
 • nyitottabbá és elfogadóbbá teszi a gyermeket egymás problémái és különbözőségei iránt.
 • segít a konfliktusok békés és mindenki számára elfogadható megoldásában

Munkánkat a Boldog iskola programhoz csatlakozva és a Békés iskola program támogatásával egy bántalmazás ellenes programot folytatva végezzük. Ezekben a programokban nagy szerepet kap az önismeret, az érzelmek azonosítása, az érzelmek megfelelő kommunikálása, a döntéshozatal és véleményalkotás módszereinek megismerése. Mindezt nem elméletben, hanem játékkal, beszélgetéssel, szituációkkal.

Csengetési rend

Robotika

Robotika

Intézményünkben évek óta foglalkozunk a Robotikával: 2017-18-as tanévben az Irány a Mars programban, a 2018-2019-es tanévben a „Tervezzünk, alkossunk 3 D-ben” programban 25 tanulóval dolgoztunk.

2019-től a VEKOP-7.3.3-17-2017-00001 projekt keretében Problémamegoldás Lego robotokkalprogramcsomag eszközeit felhasználva 14 órás téma keretében 6. évfolyamon LegoMindstoms EV3 robotokkal dolgozunk, kollaboratív csoportmunka keretében.

A NAT 2020-ban az informatika tantárgy új néven és tartalommal (Digitális kultúra) jelent meg, a már kidolgozott Robotika programunk teljes mértékben lefedi a tantárgyi követelményeket. 5 évfolyamon Scratch programozással, 6. évfolyamon Lego- robot programozással, 7-8. évfolyamon MicroBit programozással fejlesztjük a tanulók gondolkodási képességeit. Informatika honlap, Programozás blog

Azok a tanulók, akik szeretnének külön programozással foglalkozni, jelentkezhetnek (már 5.-től) tehetséggondozó foglakozásra.

Robotika-programozás tehetséggondozó foglalkozás

A tehetséggondozó foglakozás célja azoknak a gyakorlati készségeknek a fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót egy egyszerűbb alkalmazás programozására, a megvalósításhoz szükséges algoritmus elkészítésre, a szükséges adattípusok és adatszerkezetek kiválasztására. Az elkészített programok segítségével más műveltségi területek problémái tanulmányozhatók, illetve különböző jelenségek szimulálhatók. 

A foglalkozásra 5-8. osztályos informatika területen tehetséges tanulók jelenkezhetnek. A tanórákon kis csoportos munkaforma keretében problémamegoldó tevékenységekkel fejlesztjük az algoritmizáló készséget.

Használt taneszközök: 

 • számítógépek, Jimu és LegoMindstroms EV3 robotok, tabletek, MicroBit vezérlőkártyák.
 • Kiss Róbert: Robotika feladatgyűjtemény;
 • Kiss Róbert: A MINDSTROMS®EV3 robotok programozásának alapjai;
 • Dr. Abonyi-Tóth Andor: Programozzunk micro:biteket! 
 • Saját készítésű digitális tananyagok:Weöres e-tananyagok

Csengetési rend

Öveges

Öveges

A fizika tantárgy fontos feladata a diákok természettudományos szemléletének kialakítása. Azt az attitűdöt kell a diákokban kialakítani, hogy a természet megismerhető, működése a természeti törvények segítségével leírható. Az alacsony természettudományos óraszámok, és a nem megfelelő eszközellátottság miatt nincs lehetőség a rendszeres kísérletezésre tanórai keretek között. 

Ahhoz, hogy a természettudományos pályát vonzóbbá tegyük a diákok számára, lehetőséget kell kapniuk az önálló tapasztalatszerzésre. 

A fizika órákon megjelenő témák szorosan kapcsolódnak a hétköznapi problémákhoz, természeti jelenségekhez és technikai alkalmazásokhoz. Az Öveges program lehetőséget biztosít arra, hogy az oktatási, tanulási folyamat során elmélyítsük a szükséges szakmai ismereteket, támogassuk a tudásalkalmazást, hiszen a kísérletezés a jelenség és tevékenység alapú tudásszervezés alapelveire épít.

A laborlátogatások alkalmával a diákok professzionális keretek között végezhetik el azokat a kísérleteket, amelyekkel a tanórákon megismert elméleteket, törvényeket alá tudják támasztani. A tapasztalat során szerzett tudás mélyebb, könnyebben alkalmazható. A kísérletezés során fejlődik a tanulók szociális kompetenciája is, hiszen szigorú szabályok betartása mellett, párban végzik a kísérleteket, a következtetéseket közösen vonják le a megfigyeléseik alapján. 

Az Öveges-project keretében biológiai- kémiai- fizikai kísérleteket tudnak végezni 7-8.osztályos diákjaink a Szent László Gimnáziummal folytatott együttműködés során a középiskola modern laboratóriumában.

Természettudományos laborgyakorlatok

 

A foglalkozásokon részt vevők önálló ismeretszerzés útján áshatják magukat mélyebbre a természettudomány tantárgy tananyagában. Ez jelenthet egy tanulmányi sétát a tóparton, termésgyűjtemény készítését, növény- és állathatározást, de kicsit belekóstolva a biológia, kémia és fizika világába, a tanév folyamán többször sor kerül kísérletezésre, mikroszkópos vizsgálatokra is. A jeles “öko” napokról is mindig megemlékezünk valamilyen formában. A könyvek, internet használat segítségével történő önálló információgyűjtés, és ennek feldolgozása is fontos szerepet kap a foglalkozásokon. Az Öko – szemlélet gyakorlati megközelítése a cél.

Csengetési rend

ECDL

ECDL

Tehetséggondozás: Számítástechnika választható tantárgy

Intézményünkben a felső tagozatban lehetőségük van informatika területen tehetséges gyerekeknek ECDL vizsgát tenni. A Választható informatika tantárgy heti 1 órás, ismeretanyaga alapján felkészít a világszerte elismert ECDL (Európai Számítóhasználói Jogosítvány) vizsgára. A vizsgáról tudnivalókat a Neumann János Számítógépkezelői Társaság honlapján találhat. https://njszt.hu/hu/ecdlhttps://njszt.hu/hu/ecdl

A tanuló a választható órák során a 6. évfolyamon a következő modulokat tanulja

 1. Számítástechnikai alapismeretetek 
 2. Prezentáció és grafika
 3. Online alapismeretek;

a 7. évfolyamon:

 1. Szövegszerkesztés
 2. Képszerkesztés

a 8. évfolyamon:

 1. Webszerkesztés
 2. Táblázatkezelés alapjait tanulhatja meg.

Az elsajátított ismeretek birtokában a tanulónak lehetősége van évközben hivatalos ECDL vizsgát tenni. Az akkreditált vizsgát modulonként kell letenni (nincs sorrendi megkötés)

Az iskolánk épületében a Ceglédi SZKK Mihály Dénes Szakképzőiskola 429-es ECDL vizsgaközpontja működik, a tanulónak nem kell utazgatni, délután, megszokott környezetben vizsgázhat.

A vizsgák megkezdése előtt regisztráltatni kell a tanulót az országos ECDL központban, ami azt jelenti, hogy a tanuló számára vizsgakártyát kell kiváltani. Ezt természetesen az iskolai vizsgaközpontban is megtehető, nem kell a budapesti központban igényelni.

A vizsgakártya ára 9000 Ft.

A vizsgánként fizetendő vizsgadíj 3000 Ft. (Mindkettő központilag szabott díj) A vizsgadíjat utalással lehet befizetni, a vizsga időpontja előtt előtt 2 héttel. A vizsgakártyát az első vizsga előtt 3 héttel kell kiváltani.

A választható tárgyon való részvétel természetesen mindenki számára ingyenes, a jelentkezett tanulóknak kötelező járni, az esetleges hiányzást igazolni kell. Az ECDL vizsga nem kötelező; aki szeretne vizsgázni, és igényli, külön gyakorlási lehetőséget is tudunk biztosítani előre megbeszélt időpontban.

Amennyiben kérdése van, kérem, keressen meg az iskolában a fogadó órámon, előzetes telefonos egyeztetés után, vagy keresse fel a www.ecdl.hu honlapot.

 Tusorné Fekete Éva

Csengetési rend