CES 2020

2019-20-as tanév

Ebben a tanévben az első feladatunk kutatómunka volt, olyan TV vagy egyéb reklámok keresése, amelyek valamilyen előítéletet sugallnak. Tanulóink találtak életkori-, nemi-, rasszista-, gazdasági előítéleteket. Ezeket bemutattuk egymásnak, majd egy közös dokumentumba rendeztük a Padlet program segítségével.

Ősszel forgatókönyv író versenyt hirdettünk. Olyan történetet kellett kitalálni és megírni először magyarul majd angolul, amely az előítéletekről és egymás elfogadásáról szól. 3 csoportban írták meg a gyerekek ennek a filmnek a forgatókönyvét. A csoportok nagyon jól dolgoztak, mindhárom forgatókönyvet fel tudtuk használni a filmünkhöz, így mindenki kapott ajándékot:

A következő hetekben folytak a filmforgatások iskolánk tantermeiben és folyosóján. A film címe: Gondolkodj, mielőtt szólnál. Olyan képzeletbeli gyerekek mondják el történetüket, akiket először elutasított, sőt, bántott a közösség, majd megmutatja azt az utat, ahogyan mégis elfogadják őket.

Jótanácsként ezt fogalmaztuk meg:

“Think before you speak! Our words have weight that burns into our souls… We take responsibility for our words. Before we slander anyone, think and imagine yourself in an inverse position. ”

Gondolkodj mielőtt szólnál. Szavainknak súlya van, amelyek beleégnek a lelkünkbe. Vállalj felelőséget szavaidért. Mielőtt bárkit megbántanál, gondolkodj el, és képzeld magad a másik helyzetébe.

Sajnos a Covid19 járvány ekkor kicsit megtörte a lelkesedésünket, mert a távoktatás miatt csak online tudtuk befejezni a filmet. A film linkje itt található:

https://youtu.be/G98EIsf3bpM

Eközben már gondolkoztunk a következő feladat végrehajtásán. Egy beszédet kellett írni, majd elmondani angolul, amely egymás elfogadásáról, az előítéletek eloszlatásáról szól.

A legjobb beszédet Tarcza Dávid mondta el, a beszéd itt érhető el, gratulálunk neki!

https://youtu.be/KOCd2IV4w34

Plakátkészítő versenyt rendeztünk. Ebben a projektfeladatban tanulóink posztereket készítettek az előítéletekről. Mivel diákjaink már nagyon sokat tudtak erről, 2 fős csoportokba szerveződtek, hogy elkészítsék a posztert.

Munka közben:

Minden csoport vállalta, hogy egyfajta előítéletet mutat be: faji, életkori, gazdasági, vallási, fizikai, nemi, nemzeti stb. Végül megfogalmazták az következtetést: „Az együttélés problémáinak megoldása az életünk részének kell lennie a mindennapokban, és nemcsak az iskolákban, hanem a magánéletben is.”

Ezek a poszterek készültek el, az iskola folyosóján láthatók:

Sajnos, az előkészített és várva várt Varsói Projekt záró utazás a Covid19 járvány okozta Vis Maior helyzet miatt elmaradt.

2019-ben és 2020-ban újra elvégeztük a 2017-ben készült sztereotípiák felmérését. A kérdésekre adott válaszok elemzésével azt tapasztaltuk, hogy az első, input méréshez képest a 2020-as felmérés javuló tendenciát mutat ugyanazon témában.

A magyar elemzés szerint a gyermekek jól együtt tudnak élni a kisebbségekkel Magyarországon, sok pozitív szempontot látnak társadalmunk sokszínűségében. A roma-magyar együttélés problémája szintén többször felmerült, de ezen a téren pozitív előrelépés történt. A gyerekek által meglátogatott országok (Olaszország és Lengyelország) és a minket meglátogató török gyerekek iránti előítélet nagy mértékben csökkent. Méréseink megerősítik, hogy jó úton járunk, és elértük a projekt kitűzött céljait. Az eredmények projektünk segítségével megmutatják, hogy az elmúlt három évben mennyire változott a gyermekek hozzáállása más körülmények között vagy más nemzetiségben élő társaikhoz, és mennyire sikerült kiküszöbölni a sztereotípiákat. A diákok felismerik a diszkriminatív helyzeteket, már betekintést nyújtanak a megoldásuk lehetőségeibe, elindultak az önállóan eddig nem megoldott helyzetek megoldásának útján.

Fontos cél volt még a diákok nyelvi képességeinek és kompetenciáinak fejlesztése és a 21. századi informatikai technológiák alkalmazási lehetőségeinek bővítése. A partnerek új technikai eszközöket használtak a kommunikációhoz. (eTwinning, Socrative, Kahoot, Padlet, Word, Excel, PowerPoint, Google Slides and Docs, MS Sharepoint Desinger, Movie Maker, Skype, Zoom stb.) Minden iskola bemutatta saját módszereit, a többi tanár pedig felhasználta és továbbadta az iskolájában látott ötleteket. A projekt résztvevőinek számos online alkalmazást és programot tanítottak meg egy számítógépes szakember segítségével. Tanulóink megtanulták, hogyan kell összegyűjteni, elemezni, dokumentálni, rendszerezni és megosztani az aktuális projektfeladatokkal kapcsolatos adatokat. IKT eszközöket is használtunk az együttműködés révén az Erasmus projektben részt vevő általános iskolák tapasztalatainak terjesztésére. (Facebook oldal, nyilvános, és szülőkkel zárt csoportban, eTwinning, iskolai honlap, helyi TV helyi újság)

A projekt megvalósítása során egyes komolyabb feladatokban (filmszöveg írása, eljátszása, poszter készítő verseny, előítélet elleni beszéd megírása, elmondása) versenyt hirdettünk meg a tanulók között.

A projekt céljainak megvalósításával kialakult az európai országok kapcsolata, és hasznos volt a résztvevők oktatási rendszereinek és azok eredményeinek mélyebb megismerése is. A projekt hatékonyan elősegítette a partneriskolák, a diákok, a családok és más intézmények közötti kommunikációt. Ez a hozzáállás segített abban, hogy a megszerzett tapasztalatokat és információkat az iskolákon belül szélesebb körben osszuk meg a tanárokkal. A csapatszellem folyamatosan fejlődött. Nemcsak a magyar diákok esetében, hanem a találkozókon is vegyes csapatban dolgoztak együtt, egymás kizárása és előítéletei nélkül, így minden érintett hallgatónak lehetősége volt tanulni egymástól. Ez lehetővé teszi az emberek közötti előítéletek elhalványulását, amelyeket a bemeneti mérés során észleltünk.