CES beszámoló 2019

2018-19-es tanév eseményei

A Cogito Ergo Sum című Erasmus+ projektünk második évében dolgoztunk együtt lengyel, török és olasz diákokkal és tanárokkal. Programunk hároméves, tehát már ismerjük egymást.

A hároméves projektünk során 2018-ban már megvalósítottunk három Tanulási Képzési tevékenységet: az elsőt Szicíliában 2018 áprilisában, a másodikat 2018 júniusában Magyarországon, amikor is a lengyel és török diákok látogattak meg bennünket.

Csoportkép a 2018-as szicíliai látogatásról:                 Csoportkép a 2018-as magyarországi találkozóról:

          

A 2018/19-es tanévet projekt találkozóval kezdtük, szeptember második felében, Varsóban Lengyelországban találkoztak a gyerekek.

Projekt tevékenységeink: 2019 szeptemberi feladatunk a lengyelországi találkozón való részvétel megszervezése és lebonyolítása volt. Sok külön feladatot jelentett a bemutatkozás. A tanulók egyénileg készített PPT bemutatók segítségével mutatták be hazánk nevezetességeit különböző témakörökben: földrajzi, történelmi, kulturális, sport, gasztronómiai megközelítésben. Bemutattuk lakóhelyünket, iskolánk életét, a Hungarikumokat, és hazánk büszkeségeit, irodalmi és művészi szempontból fontos személyeket, feltalálókat.

Október és november során több filmet is megnéztek a gyerekek, amely a diszkriminációról, háborúról, és a kirekesztésről. A Mandarinok című film után a workshop során feladatlapot töltöttek ki a gyerekek minden résztvevő országban. A tanulságokat összehasonlítottuk.

  

A Zongorista című film után gyűjtőmunkát végeztek a Magyarországon jelenlévő nemzetiségekről, kisebbségekről, posztereket készítettünk.

A Komornyik című filmből, tipikus, sztereotípiákkal kapcsolatos szövegrészeket, mondatokat emeltünk ki, amely újabb lehetőséget adott a sztereotípiákkal kapcsolatos gondolataik megfogalmazására. Mindegyik workshopot poszterek elkészítésével zártuk, amelyeket az iskola tanulói számára láthatóvá tennünk kiállítás során, majd a folyosón lévő faliújságokon, szolgálva a projekt nyomonkövetést és a disszeminációt is.

Decemberben online találkozót tartottunk, karácsonyi énekléssel, köszöntéssel, de már készültünk arra, hogy a 2017 októberében elvégzett sztereotípiákkal kapcsolatos felmérést újra elvégezzük, és izgatottan vártuk az eredményeket, amely megmutatja, hogy a bő egy év alatt projektünk segítségével mennyiben változott a gyermekek hozzáállása más körülmények között élő vagy más nemzetiségű társaikkal szemben. Mennyire sikerült a sztereotípiákat feloldani.

Januárban történt meg ennek a kielemzése, amit minden partneriskola elvégzett, majd a februári törökországi második Nemzetközi projekt találkozón bemutattuk egymásnak eredményeinket.

Márciusban írtuk közösen meg a projekt dalunk szövegét, májusban sikerült az ajánlott dallammal és zenei aláfestéssel a kórus segítségével elénekelni.

       

Májusban történt a projekt dal videó felvétele.

Áprilisban látogattak meg bennünket Szicíliából olasz partnereink: 12 olasz gyermek és 3 kísérő tanár érkezett egy hétre. Nagyon színes, forgatagos programban volt részük, mindenki megelégedésére zárhattuk le ezt a találkozót.

Céljaink, melyek megvalósultak eddig:

  1. A tanulók felismerik a diszkriminatív szituációkat, kritikus gondolkodási készségeket fejlesztenek ki a média (internet, magazinok, óriásplakátok stb.) használata során. már van rálátásuk és tapasztalatuk azon diszkriminatív szituációk megoldási lehetőségeire, amelyekkel naponta találkoznak. Elindultak azon az úton, hogy megoldják az olyan szituációkat is, amelyeket eddig egyedül nem sikerült. Tudatosítani tudják az előítéletek típusát, már felismerik és küzdik le őket. Ismerik a gyűlölet hatását egy másik személyre vagy nemzetre. Elutasítják a háborút, háborús konfliktusokat.
  2. Kialakulóban van és fejlődik a csapatszellem. Nem csak a magyar diákok esetében, hanem a találkozókon vegyes csapatban, közösen, egymás kirekesztése és előítéletek nélkül dolgoztak. Ugyanakkor minden érintett diáknak lehetősége van egymástól tanulni. Szívesen beszélgetnek, zenélnek, énekelnek játszanak együtt vegyes csapatokban, elismerik, tisztelik egymás tudását.
  3. Fejlődött az IKT eszközök használata: biztos tudásuk van a Movie maker, Word, Excel, PPT, képregény szerkesztő használatában.
  4. Fejlődött, gyarapodott nyelvtudásuk. Többen napi szituációkban életkoruknak megfelelő szinten tudják használni az angol nyelvet, ezt, ilyen szintre a hétköznapokon rendelkezésre álló tanórákon nem tudták volna fejleszteni.
  5. A projekt kétségtelenül hozzáadott értéke a különböző népek ifjúságának kölcsönös megismerése. Ez lehetővé teszi, hogy a tanuló közvetlenül szembenézzen a saját korlátozó képével a valósággal.
  6. Halványul a népek közötti előítéletesség, amelyet a bemeneti mérésben tapasztaltunk.