Tehetséggondozás

A tehetséggondozó órák fejlesztő munkájában a következő alapelveket veszem figyelembe:

 •   logikus gondolkodás fejlesztése
 •   ismeretszerzés, problémamegoldás
 •   tanulás iránti érdeklődés és nyitottság fejlesztése
 •   kíváncsiságra, érdeklődésre épített motiválás
 •   a környezethez való alkalmazkodás
 •   jellemformálás, személyiségfejlesztés

Általános fejlesztési területek:

 • emlékezet 
 • önismeret 
 • problémamegoldó gondolkodás
 • ismeretszerzési, feldolgozási és alkalmazási képességek 
 • motoros képességek 
 • figyelem 
 • kommunikációs képességek fejlesztése
 • digitális kompetencia fejlesztése

Tehetséggondozás órákon általában matematikai, logikai, szövegértési- és feldolgozási, nyelvtan- helyesírási, környezetismereti feladatokat oldunk meg. Dramatizálunk, bábozunk és nagyon sokat játszottunk. Nagyon sok feladatot digitális eszközök segítségével oldunk meg. Ezeken az órákon történik a versenyekre való felkészítés is.

A foglalkozáson a következő eszközök használom:

 • képességfejlesztő társasjátékok (Quoridor,Tojó toló, Abalon, Quarto stb.)
 • Nemzetközi Kenguru Matematikai Verseny feladatai
 • Méhecske matematikai verseny feladatai
 • Szövegmanó verseny feladatai
 • Róka Sándor- Párkereső könyve (Fejtörő matematika alsósoknak)
 • Interaktív feladatok (LearningApps, WordWall, Kahoot)

Eseménynaptár

Csengetési rend