Felső-mérés

Országos kompetenciamérés (2017-18-as tanév) elemzése 2019.május 7.

 (forrás: Okmfit program, OKM 2018. országos jelentés)

Mindkét terület vizsgálata iskolánkban

Említésre méltó, hogy minden mérési és viszonyítási területen, minden mérési korosztályban szignifikánsan alacsonyabb az országos átlag, mint az iskolai teljesítmény.

A matematika kompetenciaterület részletes vizsgálata iskolánkban

6. évfolyam 8. évfolyam
Weöres S. 1544 (+64) 1705 (+119)
országos átlag 1499 1614
tankerületi átlag 1486 1586
 országos-városi isk. átlaga 1480 1586

 

A szövegértési kompetenciaterület részletes vizsgálata

6. évfolyam 8. évfolyam
Weöres S. 1544 (+70) 1669 (+95)
országos átlag 1492 1602
tankerületi átlag 1465 1570
 országos-városi isk. átlaga 1474 1574

 

(*A zárójelben a WS sorában az városi iskolák országos átlagával való összevetés jelenik meg.)

Az alapszintet el nem érők arányának elemzése

Minden mérési területen kevesebb iskolánkban az alapszintet nem teljesítők aránya, mint a városi iskolák országos átlaga. A minimumszintet teljesítől arányánál is megjelenik ez az eltérés (13,6-2,4). A 8. évfolyamnál szignifikáns a különbség, gyakorlatilag 27-10,4%-kal kevesebb iskolánkban az alapszintet nem teljesítők aránya a 6. és 8. évfolyamon is, mint országosan. Ez igen jelentős különbség.