A fizika oktatásának célja, hogy a tanuló aktív problémamegoldóként korszerű tudományos ismereteket és készségeket sajátítson el. Fontos feladat a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek fejlesztése is. A fentieken kívül kiemelkedően fontos feladat a megfelelő motiváltság kialakítása is, hiszen egyre kevesebb diák jelentkezik természettudományos szakokra.

A tanórákon a mindennapokban könnyen hasznosítható praktikus ismeretek átadásán van a hangsúly. Ezen túl olyan természettudományos módszerekkel vizsgálható kérdésekkel is foglalkozunk, amelyek befolyásolják az egyén és a közösség életét, illetve kihatással vannak a jövő alakulására. Ilyenek például az egészségmegőrzéssel, a globális környezeti problémákkal, a természeti erőforrások felelős felhasználásával összefüggő problémák vagy a világűr kutatása. A tanulók mindennapi tapasztalatai színesítik az órákat, ám az élménybeszámolók, ötletek megbeszélésére alig jut időnk.

Mivel a természettudományos óraszámok nagyon alacsonyak, szükségesnek éreztük egy kísérletező szakkör elindítását. A szakkör kiváló lehetőséget ad arra, hogy a tananyag megismerése során felmerülő kérdéseket, ötleteket megvitassuk, az elméleteket kísérletekkel is alátámasszuk. A témaválasztás fontos szempontja a mindennapokban hasznosítható, releváns ismeretek nyújtása, valamint olyan készségek és képességek fejlesztése, melyek elősegítik a reál érdeklődésű diákok sikeres boldogulását a középiskolában. 

A foglalkozások során arra törekszünk, hogy minél több jelenséget tudjunk megmagyarázni úgy, hogy alapvetőbb jelenségekre vezetjük azokat vissza. A jelenségeket leíró fogalmak többségéhez számértékeket is rendelünk az összehasonlíthatóság miatt. A szakkörön legtöbbször mérőkísérleteket végzünk.

A tanulók megtanulják, hogy hogyan kell a méréseket kivitelezni, az eszközöket kezelni, az adatokat feldolgozni. Elsajátítják a jegyzőkönyv készítés alapjait. A mérések dokumentációját kézzel, és digitális eszközökkel végezzük, így támogatjuk a matematika (grafikonok készítése), az informatika (excel, word stb.) és a magyar nyelv (fogalmazás) tantárgyakat.

Eseménynaptár

Csengetési rend