Iskolánkban négy éve vezettük be a képességfejlesztő sakkot oktatási eszközként, mely egy egy kompetencia alapú nevelési-oktatási folyamat része és a képességfejlesztésen túl biztosítja a sakkozás intézményesen szervezett tanítását-tanulását. 

A sakk egy, a tanuló személyiségét komplexen fejlesztő stratégiai táblajáték, melynek elsődleges célja a személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, a kritikai gondolkodás fejlesztése intézményi keretek között, heti rendszerességgel, tanítási idő keretében.

A sakk szabályainak tanulása közben a gyermeknek bővül az emlékezete, szókincse, megkülönbözteti a bábukat és nevet rendel melléjük, megismeri tulajdonságaikat: melyik hogyan léphet, hogyan üthet, illetve a tanuló megtanul síkban tájékozódni, ami nagyon fontos, hiszen az iskolai munka is füzetek, könyvek világában zajlik. Megismeri a mátrixot: a sor és az oszlop fogalmát, egyezteti a bábuk helyét és értékét. A táblán történő tájékozódáshoz számokat és betűket rendel egymáshoz. Mindeközben egy sor, már tárolt információt mozgósít és kombinál össze.

Az első négy évfolyamon a sakkot, mint tanítási- motivációs eszközt alkalmazzuk. Nem a sak játék elsajátítása a cél, ez egy eszköz a képességek sokrétű fejlesztésére. A rendelkezésre álló, gazdagon kidolgozott eszközrendszer lehetővé teszi a változatos gyakorlást. A gyerekek a Sakkpalotában megismert figurákat, helyszíneket, egy egész felépített sakkos világ várja őket, melyben kedvükre barangolhatnak. Rengeteg színvonalas digitális eszköz is megtalálható az eszközrendszerében, melyet iskolai és otthoni gyakorlásra is lehet alkalmazni.

Mostanra az induló első osztályaink mindegyikében indítjuk a programot. Pedagógusaink közül egyre többen fedezik fel a módszerben rejlő lehetőségeket és csatlakoznak hozzá. 

Eseménynaptár

Csengetési rend