A fizika tantárgy fontos feladata a diákok természettudományos szemléletének kialakítása. Azt az attitűdöt kell a diákokban kialakítani, hogy a természet megismerhető, működése a természeti törvények segítségével leírható. Az alacsony természettudományos óraszámok, és a nem megfelelő eszközellátottság miatt nincs lehetőség a rendszeres kísérletezésre tanórai keretek között. 

Ahhoz, hogy a természettudományos pályát vonzóbbá tegyük a diákok számára, lehetőséget kell kapniuk az önálló tapasztalatszerzésre. 

A fizika órákon megjelenő témák szorosan kapcsolódnak a hétköznapi problémákhoz, természeti jelenségekhez és technikai alkalmazásokhoz. Az Öveges program lehetőséget biztosít arra, hogy az oktatási, tanulási folyamat során elmélyítsük a szükséges szakmai ismereteket, támogassuk a tudásalkalmazást, hiszen a kísérletezés a jelenség és tevékenység alapú tudásszervezés alapelveire épít.

A laborlátogatások alkalmával a diákok professzionális keretek között végezhetik el azokat a kísérleteket, amelyekkel a tanórákon megismert elméleteket, törvényeket alá tudják támasztani. A tapasztalat során szerzett tudás mélyebb, könnyebben alkalmazható. A kísérletezés során fejlődik a tanulók szociális kompetenciája is, hiszen szigorú szabályok betartása mellett, párban végzik a kísérleteket, a következtetéseket közösen vonják le a megfigyeléseik alapján. 

Az Öveges-project keretében biológiai- kémiai- fizikai kísérleteket tudnak végezni 7-8.osztályos diákjaink a Szent László Gimnáziummal folytatott együttműködés során a középiskola modern laboratóriumában.

Természettudományos laborgyakorlatok

 

A foglalkozásokon részt vevők önálló ismeretszerzés útján áshatják magukat mélyebbre a természettudomány tantárgy tananyagában. Ez jelenthet egy tanulmányi sétát a tóparton, termésgyűjtemény készítését, növény- és állathatározást, de kicsit belekóstolva a biológia, kémia és fizika világába, a tanév folyamán többször sor kerül kísérletezésre, mikroszkópos vizsgálatokra is. A jeles “öko” napokról is mindig megemlékezünk valamilyen formában. A könyvek, internet használat segítségével történő önálló információgyűjtés, és ennek feldolgozása is fontos szerepet kap a foglalkozásokon. Az Öko – szemlélet gyakorlati megközelítése a cél.

Eseménynaptár

Csengetési rend