Intézményünkben évek óta foglalkozunk a Robotikával: 2017-18-as tanévben az Irány a Mars programban, a 2018-2019-es tanévben a „Tervezzünk, alkossunk 3 D-ben” programban 25 tanulóval dolgoztunk.

2019-től a VEKOP-7.3.3-17-2017-00001 projekt keretében Problémamegoldás Lego robotokkalprogramcsomag eszközeit felhasználva 14 órás téma keretében 6. évfolyamon LegoMindstoms EV3 robotokkal dolgozunk, kollaboratív csoportmunka keretében.

A NAT 2020-ban az informatika tantárgy új néven és tartalommal (Digitális kultúra) jelent meg, a már kidolgozott Robotika programunk teljes mértékben lefedi a tantárgyi követelményeket. 5 évfolyamon Scratch programozással, 6. évfolyamon Lego- robot programozással, 7-8. évfolyamon MicroBit programozással fejlesztjük a tanulók gondolkodási képességeit. Informatika honlap, Programozás blog

Azok a tanulók, akik szeretnének külön programozással foglalkozni, jelentkezhetnek (már 5.-től) tehetséggondozó foglakozásra.

Robotika-programozás tehetséggondozó foglalkozás

A tehetséggondozó foglakozás célja azoknak a gyakorlati készségeknek a fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót egy egyszerűbb alkalmazás programozására, a megvalósításhoz szükséges algoritmus elkészítésre, a szükséges adattípusok és adatszerkezetek kiválasztására. Az elkészített programok segítségével más műveltségi területek problémái tanulmányozhatók, illetve különböző jelenségek szimulálhatók. 

A foglalkozásra 5-8. osztályos informatika területen tehetséges tanulók jelenkezhetnek. A tanórákon kis csoportos munkaforma keretében problémamegoldó tevékenységekkel fejlesztjük az algoritmizáló készséget.

Használt taneszközök: 

  • számítógépek, Jimu és LegoMindstroms EV3 robotok, tabletek, MicroBit vezérlőkártyák.
  • Kiss Róbert: Robotika feladatgyűjtemény;
  • Kiss Róbert: A MINDSTROMS®EV3 robotok programozásának alapjai;
  • Dr. Abonyi-Tóth Andor: Programozzunk micro:biteket! 
  • Saját készítésű digitális tananyagok:Weöres e-tananyagok

Eseménynaptár

Csengetési rend