A szakkör meglehetősen népszerű, egy év eleji válogató után (belépő munka elkészítése) alakulnak a kiscsoportok: Heti egy alkalom a 1.-2. osztályosok, és egy a 3.-4. osztályosok részére.

A tanóra célja: Örömmel alkotni, sikerélményekkel gazdagodni (önértékelés, önbizalom, az iskolához kapcsolódó pozitív attitűd erősítése). 

A Színvarázs fontos része az új technikák megismerése, az alkotói tevékenység meghatározása, hozott tudásszint fejlesztése, bővítése.  A tehetséges gyerekek megkapnak minden szükséges háttértudást az alkotáshoz. Ötleteik, kreativitásuk jobban érvényesül a tanult technikák, módszerek alkalmazásával. Felismerik és tudatosan használják erősségeiket, fejlesztik önismeretüket. A foglalkozás fejleszti nem csak a vizuális, hanem a nyelvi kifejezőkészségüket is szókincsük bővítésével, a kérdések, vélemények pontos megfogalmazásával. Feladatmegértésük, koncentrációjuk javul.

Az órák jó hangulatúak, a légkör oldott és feszültségmentes, így a gyerekek egymás munkáit is bátran szemlélik (és így a sajátjukat is bemutatják egymásnak). A fejlődés eszköze a dicséret: egy-egy alkotás jól sikerült elemeit közösen kiemeljük, rögzítjük. 

A témák a szakmai munka mellett a gyerekek visszajelzéseire is épülnek: egy-egy jó ötletet bármikor megvalósítunk, ha van lehetőségünk egy új eszközt kipróbálni, megtesszük. 

A gyerekek tehát örömmel jönnek, jól érzik magukat, mókás hangulatban tanulnak, és mindig elégedetten távoznak az alkotásukkal.

Eseménynaptár

Csengetési rend