Sok élménnyel gazdagodhattak nyáron azon tanulóink, akik a rövid kis videóban
összeállított táborok valamelyikében résztvettek. Nagy öröm számomunkra, hogy több volt tanítványunk is szívesen kapcsolódik be ezekbe a táborokba! Köszönöm azon kollégák munkáját,akik ezeknek a táboroknak a megvalósításában résztvettek!

Spaitsné Rónaszéki Mária intézményvezető

Eseménynaptár

Csengetési rend