Táblajáték

„A gyermek játék közben tanul.

És a legfontosabb, hogy megtanul játszva tanulni.”

(O. Fred Donaldson)

 

Időpont: Csütörtök 12-13 óráig 

Helyszín: Csokonai épület, 1. emelet 

Korcsoport: 7-8 éves tanulók

 

Társas játék – Társasjáték  

                 Gondolkodás fejlesztés táblajátékkal

 

A foglalkozás fő célja, hogy a játékot felhasználva teremtsen lehetőséget a tehetségígéretek gondozására, képességeik komplex kibontakoztatására az ismert és felfedezésre váró társasjátékok, táblajátékok segítségével.

A kiválasztás szempontja: Tímár-teszt 1-2.

Miért éppen a táblajáték? 

A játékok gyakorlása révén a gyerekek folyamatosan próbára teszik matematikai 

képességeiket, problémamegoldó gondolkodásukat. Tanulják a társas viselkedés

alapvető normáit, iránymutatást kapnak a szabadidő igényes, tartalmas eltöltésre.

A játék oktatásával célunk:

  • Általános tanulási képességek sokoldalú fejlesztése
  • Kiemelkedő érdeklődési területek megfigyelése, felfedezése
  • A kialakult érdeklődés kibontakoztatása és fejlesztése
  • Rugalmas gondolkodás alapozása
  • Együttműködési készség fejlesztése
  • Vizuális és nyelvi kommunikáció fejlesztése
  • Érzelmi intelligencia fejlesztése

Hochreinné Kókai Ibolya      foglalkozásvezető                 

Eseménynaptár

Csengetési rend

Kreatív teknőcök

Kreatív teknőcök

Időpont: Csütörtök 13-14 h-ig.

Helyszíne: Csokonai Iskola, 2. b osztályterme. 

Korcsoport: 9-10 éves tanulók.

Tehetséggondozó tevékenység neve: Tehetséggondozás Logo pedagógiával 

Tehetségterület: logikai-matematikai, térbeli-vizuális, szókincsfejlesztés-kifejezőkészség.

A tehetségterülethez szükséges tehetségjellemzők: kiváló logikai képességek, nagyon jó problémamegoldás, rendkívüli kreativitás.

A tehetséggondozó foglalkozás célja: a tehetséges tanulók gondozása, a tanulók sikerélményhez juttatása. A számítógép, mint a tanuló tevékenységére azonnal reagáló eszköz, lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel való különleges foglalkozásra. A hétköznapi életben is alapvető fontosságú az algoritmikus gondolkodás fejlesztése, erre ugyancsak jó lehetőség nyílik az IMAGINE Logoban.

A tehetséggondozó foglalkozás munkaformája: Egyéni, páros és csoportos – a témától függően. 

 Régebbi munkáink a COMENIUS LOGO-ban programozással, a LAPODA MESÉ-ben szerkesztéssel készültek.

    

A foglalkozásokat tartja: Földvári Lászlóné

Eseménynaptár

Csengetési rend

Színvarázs

Színvarázs

A szakkör meglehetősen népszerű, egy év eleji válogató után (belépő munka elkészítése) alakulnak a kiscsoportok: Heti egy alkalom a 1.-2. osztályosok, és egy a 3.-4. osztályosok részére.

A tanóra célja: Örömmel alkotni, sikerélményekkel gazdagodni (önértékelés, önbizalom, az iskolához kapcsolódó pozitív attitűd erősítése). 

A Színvarázs fontos része az új technikák megismerése, az alkotói tevékenység meghatározása, hozott tudásszint fejlesztése, bővítése.  A tehetséges gyerekek megkapnak minden szükséges háttértudást az alkotáshoz. Ötleteik, kreativitásuk jobban érvényesül a tanult technikák, módszerek alkalmazásával. Felismerik és tudatosan használják erősségeiket, fejlesztik önismeretüket. A foglalkozás fejleszti nem csak a vizuális, hanem a nyelvi kifejezőkészségüket is szókincsük bővítésével, a kérdések, vélemények pontos megfogalmazásával. Feladatmegértésük, koncentrációjuk javul.

Az órák jó hangulatúak, a légkör oldott és feszültségmentes, így a gyerekek egymás munkáit is bátran szemlélik (és így a sajátjukat is bemutatják egymásnak). A fejlődés eszköze a dicséret: egy-egy alkotás jól sikerült elemeit közösen kiemeljük, rögzítjük. 

A témák a szakmai munka mellett a gyerekek visszajelzéseire is épülnek: egy-egy jó ötletet bármikor megvalósítunk, ha van lehetőségünk egy új eszközt kipróbálni, megtesszük. 

A gyerekek tehát örömmel jönnek, jól érzik magukat, mókás hangulatban tanulnak, és mindig elégedetten távoznak az alkotásukkal.

Eseménynaptár

Csengetési rend

Táblás játék

Táblajáték, társasjáték

Logikai gondolkodás fejlesztése padlórobotokkal

Szótér Tímea

 

A táblajáték, társasjáték tehetséggondozó műhely elsődleges célja a logikai gondolkodás fejlesztése. A csoportba való beválogatás a tanév elején történő mérések alapján zajlik. 

A célok:

Logikus-algoritmikus gondolkodás fejlesztése: többféle megoldási lehetőség keresésével, megtalálásával, megbeszélésével, összefüggések felfedeztetésével.

Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: a szabályok ismeretével kiválasztani a megfelelő stratégiát, amelyet végig is kell vinni a cél eléréséig.

Absztrakciós és szintetizáló gondolkodás fejlesztése: a legjobb, legcélravezetőbb stratégiák keresésével, nyílt végű feladatokkal, divergens problémák felvetésével.

Figyelem, kitartás: maga az izgalmas játék erre készíteti a gyereket. 

Kreativitás: a megértett összefüggések alkalmazása új problémahelyzetekben. 

Szociális kompetenciák: a játékban döntéseket kell hozni, és ezek a döntések kihatnak a játék menetére, ezért a döntésekért a játékosoknak felelősséget kell vállalni. Mindenki másképp juthat el a megoldásig, mindenkinek megvan a saját stratégiája. Sokszor dolgozunk párban vagy csoportban, ezért az egymással történő megfelelő kommunikáció, érvelés nagyon fontos szerepet kap a csoport életében. El kell tudni fogadni mások véleményét, meg kell hallgatni a másik gyerek érveit, és el kell tudni fogadni azt. 

A foglalkozások alkalmával fejlődik a gyermek gondolkodása, képesek lesznek tervezni, stratégiákat kialakítani, elfogadni egymás véleményét. 

Egyszerű táblás játékoktól a stratégiai játékokig sok mindennel foglalkozunk az együttléteink során. Ezen kívül belekóstolunk a robotikába is. A padlórobotok, illetve a Scottie Go társasjáték segítségével ismerkedünk a programozás alapjaival. A velük végzett feladatok során tovább fejlődik a gyermekek algoritmikus gondolkodása, problémamegoldó képessége és a kreativitása. 

Eseménynaptár

Csengetési rend