Színvarázs

Színvarázs

A szakkör meglehetősen népszerű, egy év eleji válogató után (belépő munka elkészítése) alakulnak a kiscsoportok: Heti egy alkalom a 1.-2. osztályosok, és egy a 3.-4. osztályosok részére.

A tanóra célja: Örömmel alkotni, sikerélményekkel gazdagodni (önértékelés, önbizalom, az iskolához kapcsolódó pozitív attitűd erősítése). 

A Színvarázs fontos része az új technikák megismerése, az alkotói tevékenység meghatározása, hozott tudásszint fejlesztése, bővítése.  A tehetséges gyerekek megkapnak minden szükséges háttértudást az alkotáshoz. Ötleteik, kreativitásuk jobban érvényesül a tanult technikák, módszerek alkalmazásával. Felismerik és tudatosan használják erősségeiket, fejlesztik önismeretüket. A foglalkozás fejleszti nem csak a vizuális, hanem a nyelvi kifejezőkészségüket is szókincsük bővítésével, a kérdések, vélemények pontos megfogalmazásával. Feladatmegértésük, koncentrációjuk javul.

Az órák jó hangulatúak, a légkör oldott és feszültségmentes, így a gyerekek egymás munkáit is bátran szemlélik (és így a sajátjukat is bemutatják egymásnak). A fejlődés eszköze a dicséret: egy-egy alkotás jól sikerült elemeit közösen kiemeljük, rögzítjük. 

A témák a szakmai munka mellett a gyerekek visszajelzéseire is épülnek: egy-egy jó ötletet bármikor megvalósítunk, ha van lehetőségünk egy új eszközt kipróbálni, megtesszük. 

A gyerekek tehát örömmel jönnek, jól érzik magukat, mókás hangulatban tanulnak, és mindig elégedetten távoznak az alkotásukkal.

Csengetési rend

Táblás játék

Táblajáték, társasjáték

Logikai gondolkodás fejlesztése padlórobotokkal

Szótér Tímea

 

A táblajáték, társasjáték tehetséggondozó műhely elsődleges célja a logikai gondolkodás fejlesztése. A csoportba való beválogatás a tanév elején történő mérések alapján zajlik. 

A célok:

Logikus-algoritmikus gondolkodás fejlesztése: többféle megoldási lehetőség keresésével, megtalálásával, megbeszélésével, összefüggések felfedeztetésével.

Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: a szabályok ismeretével kiválasztani a megfelelő stratégiát, amelyet végig is kell vinni a cél eléréséig.

Absztrakciós és szintetizáló gondolkodás fejlesztése: a legjobb, legcélravezetőbb stratégiák keresésével, nyílt végű feladatokkal, divergens problémák felvetésével.

Figyelem, kitartás: maga az izgalmas játék erre készíteti a gyereket. 

Kreativitás: a megértett összefüggések alkalmazása új problémahelyzetekben. 

Szociális kompetenciák: a játékban döntéseket kell hozni, és ezek a döntések kihatnak a játék menetére, ezért a döntésekért a játékosoknak felelősséget kell vállalni. Mindenki másképp juthat el a megoldásig, mindenkinek megvan a saját stratégiája. Sokszor dolgozunk párban vagy csoportban, ezért az egymással történő megfelelő kommunikáció, érvelés nagyon fontos szerepet kap a csoport életében. El kell tudni fogadni mások véleményét, meg kell hallgatni a másik gyerek érveit, és el kell tudni fogadni azt. 

A foglalkozások alkalmával fejlődik a gyermek gondolkodása, képesek lesznek tervezni, stratégiákat kialakítani, elfogadni egymás véleményét. 

Egyszerű táblás játékoktól a stratégiai játékokig sok mindennel foglalkozunk az együttléteink során. Ezen kívül belekóstolunk a robotikába is. A padlórobotok, illetve a Scottie Go társasjáték segítségével ismerkedünk a programozás alapjaival. A velük végzett feladatok során tovább fejlődik a gyermekek algoritmikus gondolkodása, problémamegoldó képessége és a kreativitása. 

Csengetési rend